Show contact information
Hjem  Bilaksjonen krever  Vi vil !!

Bilaksjonen er en spontan reaksjon på avgiftsnivået og bøtenivået i Norge, som oppstod i kjølvannet av de nye bøtesatsene som ble lansert i januar. Aksjonen består av fire initiativtakere, som arbeider på forskjellig måte for å få satt fokus på saken. Et websted er opprettet: www.bilaksjonen.no og det planlegges å opprette en forening ganske snart.

I løpet av et par uker har vi fått mer enn 22.000 underskrifter/medlemmer. 

Bilaksjonen ønsker å ha en annen arbeidsform enn de tradisjonelle bilorganisasjone og vi vil med uformelle og aksjonsrettede aktiviteter bestemt av medlemmene direkte fokusere på sikkerhet i trafikken, kostnadene ved å eie bil og den sosiale urettferdighet bilavgiftene påfører folk flest i dag. Bilaksjonen har ingen politiske knytninger, men vil helt klart kunne komme til å favorisere og støtte partier som arbeider seriøst for at bilen skal bli noe annet enn bare en melkeku for statskassa. 

Vi snakker med flere bilorganisasjoner og har god dialog med disse, men ingen knytninger til disse i dag. I utgangspunktet føler vi at mange av bilorganisasjonene har vært for forsiktige i sine uttalelser og reaksjoner. Bilaksjonen ønsker at medlemmene selv skal si fra hva de mener og ikke minst at de skal være med på å gjennomføre aksjonens mål og aktiviteter. 

Aksjonen krever at mer av de midlene som staten krever inn i avgifter faktisk skal brukes til veier og bedre trafikksikkerhet. I dag er slik at cirka kun en firedel av avgiftene (50+ mrd.) som kreves inn
blir brukt på veier.

Det er en rekke veier i Norge som er gjengangere i ulykkesstatistikkene og "alle" vet at disse veiene fører til dødsulykker og tragiske ulykker, uansett bøtenivå og fartsgrenser. Veiene er overbelastet og mangler veiskille. Ingen politiker kan prate seg bort fra det faktum at den eneste logiske måten å få ned ulykkene på disse strekningene er bedre veier og skille mellom kjørebanene. 

Pengene har Norge, men viljen til å gjennomføre nødvendige veiutbygginger mangler hos dem som styrer. Bilen er primært en melkeku for staten. Alle argumenter om at bilen koster samfunnet så mye penger og så videre fører i hovedsak til at statskassa fylles opp i økende tempo, mens trafikksikkerheten ikke får den fokus alle mener den må ha. Dette må stoppe! 
 
Videre er bilavgiftene i Norge en rent lottospill når det gjelder hvor mye hver enkelt familie og bilist må betale. Har man mange barn rammes man av jantelovpregede engangsavgifter, er man pensjonist og
bruker bil noen få ganger i uken rammes man av en skjematisk årsavgift, blir man tatt i å kjøre 10 kmt for fort rammes Hegnar og "fattiglusa" med den samme høye boten og endelig kan 50 meters avstand mellom to boliger avgjøre om man skal betale (ti-)tusenvis av kroner i bompenger eller ikke. I et land hvor politikerne nær sagt hele tiden snakker om rettferd er det helt utrolig at de samtidig kan sko seg på de mest vilkårlige og urimelige bilavgiftene i hele verden!  
 

Bilaksjonen vil få mange flere medlemmer, og basert på at vi har fått 22.000 medlemmer allerede og det faktum at vi kun er er sett av ca. 1% av norges befolkning tilsier at antallet medlemmer vil vokse kraftig fremover. Rettede aksjoner vil neppe være aktuelt før vi passerer 100.000 medlemmer. Aksjoner som har vært diskutert er å stemme på et enkelt parti, noen utvalgte partier, kjør sakte aksjoner, alle bruker kollektive transportmidler, å nekte å akseptere forenklede forelegg og så videre. Hva som blir valgt ut bestemmes av medlemmene gjennom en avstemningsprosess senere. 
 
Absolutt hele landet er representert i aksjonen. Folk i bygd og by har både forskjellige og  sammenfallende holdninger til avgiftstyranniet i Norge, men alle er enige om at det er et stort
misforhold mellom det staten krever inn og det som gis tilbake til bilistene.

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6015758
Sider: 9576637

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.