Farlige veier:
E39 Mandal
RV-319 Svelvik
Vi følger her opp noen utvalgte veier. Si fra hvis du vil bidra ved å sende en e-post til: epost@bilaksjonen.no

Kommentarer:
Hittil har 36819 personer signert protestlisten!
Login medlem

{TITLE}  Tilbake.. 
Organisasjoner  Organisasjoner 
Pressedekning  Pressedekning 
Aktuelt  Aktuelt 
Bil-og trafikkdata  Bil-og trafikkdata 
Se og Hør Leder  Se og Hør Leder 
Veibygging og infrastruktur  Veibygging og infrastruktur 

Klikk her for å lese mer om Timekiosk AS - din leverandør av websted, online timebestillingsløsninger og Internett baserte kassesystemer. Vi sponser www.bilaksjonen.no

Antall besøkende:
Personer: 1029967
Websider: 1683339

                               
Pressedekning

 

Avis / medie

Link

Sandefjords Blad

Intervju med Kjell Hansen

Sandefjords Blad

Redaksjonell kommentar

Sandefjords Blad

Leserbrev om bilaksjonen

Folkebladet

Artikkel om Bilaksjonen 18.04.05

 

Se og Hør

Se og Hør leder

Sandefjords-Blad-head 175x36

BILAVGIFTER OG BØTENIVÅ

 

Bedre veier og kollektivtilbud

Jan Abrahamsen,
redaktør

Bilavgiftene har lenge vakt vrede blant utallige bilister, og den siste økningen i bøtesatsene for trafikkforseelser har åpenbart bidratt til å heve temperaturen ytterligere.
"Det er snart en forbrytelse å sette seg bak rattet", lyder karakteristikken fra Norges Automobil-Forbund (NAF) ? som representerer ca. 450.000 medlemmer. En omfattende aksjon, med lokal representasjon og eget nettsted ? bilaksjonen.no ? dukket nylig opp med målsetning om 50.000 underskrifter. Responsen anslås til ca. 1.000 nye underskrifter pr. dag, og kampanjen skal brukes som brekkstang for å få ned bilavgiftene. Noe av argumentasjonen er bilens nødvendighet som fremkomstmiddel i et land med store avstander og mangelfulle offentlige transportmuligheter. Når staten inndrar ca. 50 milliarder kroner i året i ulike avgifter knyttet til bilbruk og kun ca. en fjerdedel benyttes til å bygge nye og sikrere veier, fremstår bilavgiftene som en melkeku for statskassen.....mer

Redaksjonell kommentar

 
VEIENE FORFALLER

Øker faren for ulykker


Vi hører at veiene i Vestfold forfaller og at myndighetene er redd for at den dårlige standarden vil skape ulykker. Det er sprekker i veidekket og dype hjulspor, som øker faren for vannplaning. Dette samtidig som det mangler midler til å utbedre dette.
Det virker underlig at de bevilgende politikere i et av verdens rikeste land ikke forstår at vi er avhengig av et godt og trafikksikkert veisystem i landet vårt?
Problemet er nemlig voksende over hele landet. Politikerne sitter og venter på at lokalsamfunnene skal ta initiativet til bompengeinnkreving, for at Staten skal slippe å investere. Dette skjer nemlig når lokalsamfunnet ikke orker å vente lenger. Dette til tross for at Staten har fått inn disse midlene flere ganger i form av høye avgifter gjennom mange år.
Vi er avhengig av biltransport i Norge, da det kun er i bynære områder det passer med kollektivtransport, som heller ikke er bygget ut. Derfor må noen prøve å protestere kraftig på dette.
Du kan også protestere ved å støtte oss og våre 28.000 som nå er med i bilaksjonen for lavere, rettferdige bilavgifter og bedre og sikrere veier. Vi samarbeider med andre seriøse organisasjoner så til sammen kan vi bli mange.

Kst. leder av Bilaksjonen, Kjell Hansen, Sandefjord.
Også leder av lokalavd. Vestfold.

For at Staten skal slippe å investere.

http://www.sb.no//apps/pbcs.dll/article?AID=2005104200060

{QUERY}