Show contact information
Hjem  Brev fra bileiere  Brev til AP

Fra: Trond Strømme
Dato: 8. april 2008
Til: Arbeiderpartiet

Emne: En aldri så liten forespørsel om norske bilavgifter

Kjære politikere og stortingsrepresentanter!

Jeg bor i utlandet med familien min, på ellevte året, men lurer på å flytte tilbake til Norge i nær framtid. I denne sammenheng har jeg begynt å regne litt på hva det faktisk vil koste meg å stille min og min ektefelles kompetanse tilgjengelig for Norsk næringsliv.

Problemet er følgende: Vi er de lykkelige eiere av ikke mindre enn to biler her nede. Av erfaring vet vi at god norsk nøysomhet, kombinert med jantelov, tilsier at en familie ikke bør være i besittelse av mer enn ett kjøretøy, og vi vurderer dermed å kun ta med oss den ene bilen til Norge.

Nå har det seg slik at de særegne norske registreringsavgiftene ligger noe høyere enn i de fleste andre europeiske land. Dermed har jeg beregnet at jeg i prinsippet må gi bort den ene bilen for å få råd til å ta med meg den andre. Eller, for å forklare nærmere: jeg må selge den ene bilen for å få råd til å betale avgiftene på den andre.

Et enkelt regnestykke foretatt på tollvesenets nettsider forteller meg at min kones VW Sharan, en ypperlig familiebil, vil avgiftsbelegges med rundt 120.000 norske kroner, alle avgifter og mva inkludert. Dette til tross for at bilen er 6 år gammel, og strengt tatt moden for utskiftning.

Min bil, en Audi A3, som jeg betalte ca. 30.000 euro for i ny stand for snart 4 år siden, vil ved salg her nede såvidt klare å dekke avgiftsbeløpet på Sharan'en. Dersom jeg får en god pris for den, vel å merke.

Med andre ord: Flytting til Norge innebærer for vårt vedkommende at vi sitter igjen med kun en bil, uten noen som helst vederlag. Alle pengene fra salget av bil nummer 1, går med til å dekke registreringsavgiften for bil nummer 2.

Jeg har reflektert og filosofert over flere aspekter ved nasjonen Norges urimelige og infantile beskatninger og avgifter, blant annet at man ikke skal ha lov til å handle alkohol når og hvor man selv vil, men tvinges til å gå veien om statlige utsalgssteder. Mye av dette ler man høylydt og vantro av når jeg forsøker å forklare det til franskmenn og sveitsere, men det får så være. At norsk helse- og skolevesen er undermåls sammenlignet med de fleste europeiske land er nok et ankepunkt. Men det var bilavgiftene jeg ønsket å sette fingeren på.

Jeg har, som nevnt innledningsvis, opparbeidet meg det jeg antar er interessant kompetanse for Norge. Det samme har min hustru, som bl. a. snakker flytende fransk og engelsk etter lengre tids arbeid i internasjonale miljøer. Barna våre mestrer også fransk, på lik linje med norsk. Alt dette burde, etter vanlige, fornuftige kriterier, kunne regnes som store pluss på ethvert CV. Vi ønsker altså å berike nasjonen Norge med vårt nærvær, samtidig som vi har lyst til å vise barna våre den kulturen de opprinnelig er fra.

Jeg beklager å måtte si at begrepet kultur hos undertegnede er i ferd med å få forstavelsen "u", som i ukultur.

Allikevel er jeg villig til å gi Norge en sjanse. Jeg skal forsøke å innordne meg det utstrakte overformynderiet, det være seg polkøer, latterlige fartsgrenser, det tåpelige prinsippet med fastleger, samt skogen av overvåkningskameraer på de smale og telehivsskadete veiene. Jeg skal se gjennom fingrene når det gjelder de innskrenkede mulighetene til å kjøpe varer fra utenlandske nettbutikker, samt et prisnivå og vareutvalg som er underlegent det man finner i de fleste tidligere østblokkland. Jeg skal forsøke, etter beste evne, å ignorere grotesk straffetoll på europeiske landbruksprodukter, det være seg fransk ost, italiensk skinke eller portugisiske pølser. Jeg skal til og med gjøre mitt beste for å fortrenge den særnorske antipatien mot private skoler, som fører til et utdannelses- og kompetansenivå som er blant de laveste i den siviliserte verden.

Men det var dette med å måtte gi bort en bil. Kan dere i det minste ikke gjeninnføre flyttebilsordningen? Om så bare for et par-tre uker?

Jeg kommer helt sikkert til å bruke de innsparte 120.000 kronene på andre ting, som hus eller leilighet, matvarer, vin eller andre forbruksvarer. Slik sett får dere jo igjen det meste av pengene iform av økt økonomisk aktivitet, samt via Europas høyeste moms.

Det smerter innerst i sjelen å tenke på at jeg skal måtte avstå dette beløpet, analogt med 5 års oppspart barnetrygd for mine to barn, bare for å få henge et par norske skilter på en seks år gammel bil.

Jeg imøteser snarlig svar!

Mvh, Trond Strømme
Frankrike

 

Tilsvar fra Arbeiderpartiet:

Vi har mottatt e-posten din om norske bilavgifter.
 
Regjeringen gjennomfører nå den største miljøomleggingen av bilavgiftene i nyere tid. Omleggingen er i hovedsak i tråd med ønsker fra miljøorganisasjonene, bilbransjen, NAF, og har fått tilslutning fra et bredt flertall på Stortinget. Her forklares i korte trekk de konsekvensene omleggingen har hatt og Regjeringens videre arbeid på området.

Engangsavgiften
Engangsavgiften ved kjøp av bil ble tidligere beregnet på grunnlag av kjøretøyets egenvekt, slagvolum og effekt. Fra 1. januar 2007 ble slagvolum erstattet av CO2-utslipp i avgiftsberegningen. Det er også gjort endringer i effektavgiften, samt små justeringer i vektavgiften.
En avgift basert på CO2-utslipp er mer fremtidsrettet enn slagvolum, blant annet fordi CO2-utslipp ikke er knyttet til en bestemt motorteknologi. Hensikten med endringene er å motivere til kjøp av biler med lave CO2-utslipp. Utslippene av CO2 fra veitrafikken utgjør i underkant av 23 prosent av de norske utslippene av CO2. En andel som har vært svakt økende siden 2000.
Dieselbiler har gjennomgående lavere CO2-utslipp enn bensinbiler, og kom derfor gunstig ut av omleggingen. Drivstoffgjerrige bensinbiler fikk også lettelser i engangsavgiften. Samtidig var det mange bensin- og dieselbiler som fikk økt engangsavgift. Dette gjelder særlig de store og tunge kjøretøyene som slipper ut mye CO2.

Engangsavgiftskalkulator
I forbindelse med budsjettforslaget laget departementet en kalkulator der en kan få regnet ut differansen mellom avgiften etter den gamle ordningen (prisjustert til 2007-nivå) og det nye regelverket. Prøv Finansdepartementets kalkulator her.
Tollvesenet har laget en egen kalkulator der du kan regne ut engangsavgiften og merverdiavgiften om du skal importere eller endre status på et kjøretøy. Prøv Tollvesenets kalkulator her.

Hybridbiler
Hybridbiler hadde før omleggingen et fradrag i vektavgiftsgrunnlaget for elektromotor og batteripakke. Fradraget var fastsatt til 25 prosent av kjøretøyets egenvekt. I tillegg ble effekten av elektromotoren holdt utenfor beregningsgrunnlaget for effektavgiften. I forbindelse med omleggingen ble fradraget i vektavgiftsgrunnlaget redusert fra 25 til 10 prosent. Elektromotoren ble fortsatt holdt utenfor beregningsgrunnlaget for effektavgiften. På grunn av lavt CO2-utslipp kommer likevel hybridbiler godt ut av omleggingen. For eksempel oppgir Toyota på sin internettside en avgiftsreduksjon på 12 200 kroner for Prius.

Biobiler
Det var ikke mulig å få på plass en særlig avgiftsmessig behandling av E85-biler (biler som kan kjøre både på bioetanol og vanlig bensin) i engangsavgiften fra 1. januar 2007. Regjeringen har imidlertid satt i gang et arbeid for å få dette til, og tar sikte på å legge frem forslag til en særlig avgiftsmessig behandling av slike kjøretøy i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett i mai 2007.

Årsavgiften
Regjeringen tar også lokal luftforurensning på alvor, og arbeider med sikte på å foreslå en miljødifferensiering av årsavgiften i forbindelse med budsjettet for 2008. På grunn av større lokale utslipp av partikler og NOx vil dieselbiler kunne få høyere årsavgift enn bensinbilene. Det vil innebære at de bilene som slipper ut mest forurensende stoffer, vil kunne bli noe dyrere å eie. I praksis vil avgiften også differensiere etter alder.
Hva satsene i årsavgiften konkret vil bli er for tidlig å si. Regjeringen vil veie ulike hensyn opp mot hverandre, blant annet hensynet til forbrukerne og miljøet.

Nyttig lesing
Galt om miljø og bilavgifter, av statssekretær Geir Axelsen (Ap), Dagsavisen 09.12.06
Bilavgifter for et bedre miljø, av statssekretær Geir Axelsen (Ap), Aftenposten 08.12.06
Omlegging av bilavgiftene i mer miljøvennlig retning, omtale av omleggingen i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet for 2007
Drivstoff og miljø, omtale på Finansdepartementets nettsider av Regjeringens satsing på miljøvennlig drivstoff
 
Regjeringen  ønsker  å gi en økonomisk håndsrekning til dem som kjører miljøvennlig.
 
Det første som endres er engangsavgiften. Med CO2-utslipp som beregningsgrunnlag vil biler med lave utslipp av klimagassen CO2 bli billigere å kjøpe, mens biler med høye CO2-utslipp blir dyrere.
 
I all hovedsak vil biler som koster under 400 000 kroner bli billigere. Biler med store motorer som forurenser mye vil bli dyrere. Terrengbiler eller såkalte SUVer, har fått en høyere avgift. ?Folkebiler? som Toyota Corolla og Volkswagen Passat har derimot fått avgiftsreduksjon på opptil henholdsvis 15.000 og 23.000 kroner.

Jeg håper dette i det minste forklarer hvorfor du må betale slike summer for å ta bilene med hjem.
 
Mvh
Ingjerd Eng
Konsulent
Arbeiderpartiets stortingsgruppe

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6016011
Sider: 9576892

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.