Show contact information
Hjem  Veier som dreper  RV-319 Svelvik

Underskriftskampanje: http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=1572

Svelvikveien_01 Riksvei 319, også kalt Svelvikveien er et av flere grelle eksempler på at skandalen som kalles Norsk Transportplan (NTP) helt sikkert vil innebære at lokalsamfunnet i Svelvik vil oppleve enda flere grusomme trafikkulykker, hvor mennesker blir drept og lemlestet for livet. Man kan spørre seg om våre ansvarlige politikere har empati med folket i Svelvik og andre byer og bygder hvor vi vet at manglende satsning på vei vil medføre tap av en lang rekke menneskeliv?

Trafikkulykker rammer direkte og tar liv eller lemlester, men rammer også familier, venner og andre. Det er derfor ofte mange som får sine liv ødelagt og konsekvensene av en enkelt ulykke kan være omfattende.

Bilaksjonen.no har sagt tydelig fra til våre myndigheter om hva konsekvensene av NTP slik den foreligger vil være og vil følge opp Svelvikveien spesielt som en av noen utvalgte veier. Ofrene skal ikke bli glemt. Advarslene og regnestykkene som viser at det lønner seg å sørge for en bedre vei skal også huskes.

Svelvik er en liten by, som gjerne kalles verdens nordligste sørlandsby, har ca. 6.500 innbyggere. Svelvik og mange reisende i Drammensregionen er i dag helt avhengig av en svingete og smal veitrasè fra 1868. Veien deler de med tungtransport som er nødvendig for de mange viktige bedriftene i området. Tungtransporten kommer også via den nye Drøbaktunnelen og er på vei til E-18 eller en av de andre stamveiene som går gjennom Buskerud. En stor økning i bedriftenes aktivitet i området og åpningen av Drøbaktunnelen har naturlig nok medført en betydelig økning av trafikken og idag deler 12.000 lastebiler, busser og privatbiler hvert døgn plass med vettskremte syklister, gående og folk som arbeider og bor langs veien. Konsekvensene er åpenbare. Siden 1998 har fem mennesker blitt drept og 127 mennesker skadet (187 dersom en inkluderer Sande til Svelvik) i en endeløs rekke med helt unødvendige trafikkulykker langs den smale og svingete veien, som ble lovet ny av myndighetene for 47 år siden!

Gang på gang er Svelvikveien på tross av mange ulykker og gjentatte forsøk på å få myndighetene til å forstå at tragediene vil fortsette å skje medmindre det lages en ny vei utsatt. Med den nye NTP gjentar historien seg og en kan spørre seg hva som skal til for at noen tar ansvar for å gjøre noe med veien? Med en stadig økende tungtrafikk og en region i utvikling vet man tragisk nok at det bare et tidsspørsmål før enda flere liv går tapt. Hvor mange liv må gå tapt før noen reagerer? Er det to, fem eller ti liv som må gå tapt? Trenger man en samferdselsminister fra Svelvik eller Drammen for å få gjort noe med galskapen eller finnes det mennesker på Stortinget som forstår at Svelvik og Drammen ikke har råd til å miste flere barn, ungdommer og skattebetalere i helt unødvendige trafikkulykker?

Det lønner seg å utbedre Svelvikveien. Kostnadene ved ulykkene bare de siste 10 årene kan i følge Transportøkonomisk Institutt sine skadekostnadstall beregnes til å være minst 360 millioner kroner. En ny vei vil ha en levetid på 50-100 år og dermed er det samfunnsmessig forsvarlig å bruke minst 2 milliarder kroner på en ny vei, dersom en ser på ulykkeskostnadene alene, slik de er erfart de siste ti årene. I tillegg vil en ny vei gi positive effekter for miljøet og selvsagt være et viktig virkemiddel for en sunn økonomisk vekst i regionen og for Norge AS ved at det også vil forbedre trafikkavviklingen i det norske stamveinettet. Totalt sett vil en investering i ny vei på 3-4 milliarder kroner utløse en stor samfunnsgevinst og sikre en sunn næringsutvikling i et vekstområde. Dessverre kan nye ulykker som følge av økt trafikk og en enda større andel med tungtransport raskt vise at innsparingen kunne skjedd enda raskere.

Utrolig nok(?) skjer det en enda en ulykke med personskade samtidig med at vi skriver denne artikkelen. To biler frontkolliderer og tre personer er involvert, hvorav to kvinner må kjøres til Sykehuset Buskerud med lettere skader. ?Frysninger nedover ryggen? er vel utrykket som best beskriver følelsen en sitter igjen med etter denne skremmende meldingen fra Drammens Tidende i dag.

Bilaksjonen.no vil følge utviklingen!

Linker:
http://dt.no/article/20080202/NYHET/925144970/1099/NYHET
http://www.svelviksposten.no/nyhet.cfm?nyhetid=974 

Kalender:

30. januar 2008 To biler er involvert i en frontkollisjon. To kvinner kjørt til sykehus med skader.
http://dt.no/article/20080130/NYHET/344792742/1099/NYHET

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6015973
Sider: 9576854

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.