Show contact information
Hjem  Veier som dreper  E-39 Lyngdal

Den 30. august ble den nye E 39 mellom Lyngdal og Flekkefjord åpnet med brask og bram. En stor dag for hele regionen hevder enkelte.

Andre mener den nyåpnede veien er en katastrofe. Blant disse er Jan Egil Omdal som ble meget hardt rammet for sju år siden.

Da mistet hans 15 år gamle datter Jannike livet i en trafikkulykke på E39 ved Flekkefjord. Han sier utvetydig: "Sikkerhetsmessig er den nye veien en katastrofe".

  NavarseteSofteland
 

Bilaksjonen.no har sett på veistrekningen og må si seg enig i at veien er en sikkerhetsmessig katastrofe. Veien er laget uten midtdeler og er så smal at dersom en mister kontrollen over bilen vil en enten havne direkte i motgående kjørefelt eller om en havner ut av veien på sin egen side, lett kunne bli slynget tilbake og over i motsatt kjørebane. Smal vei, mye trafikk, mangel på midtdeler og høy fart er den beste oppskrift på å oppnå mange og alvorlige ulykker. E-39 har alle ingrediensene!

 

Navarsete sitt argument for å ikke bygge en skikkelig vei med en gang har vi hørt før: "Hvis vi på alle veier av denne størrelse skulle ha midtdelere - så ville det ta veldig lang tid før vi får sikret veiene våre. Vi arbeider med andre ulike teknikker som kan bedre sikkerheten og bedre trafikkopplæring".

Hvordan ulike "teknikker" og "opplæring" effektivt kan begrense møteulykkene er kanskje noe en bør være samferdselsminister for å forstå?

 
Staten sparte Kr. 800 millioner på å ikke bygge en sikker firefeltsvei. Vi vet fra tidligere erfaring at slike veier som E-39 tragisk nok har en ganske rask inntjening i form av reduksjon i ulykker dersom de bygges som firefelts veier. Vi vil derfor i denne artikkelen følge opp denne veien kontinuerlig og sette søkelys på hvorfor veien ikke bare er en sikkerhetsmessig katastrofe, men også et dårlig prosjekt med tanke på samfunnets økonomi.
Derfor vil du her finne en kalender over ulykker med personskade og løpende oppfølgning av denne biten av et veinorge, som bygges uten tilstrekkelig hensyn til liv og helse, men hvor også økonomien avslører galskapen i prioriteringene. Følg med!
 
Link som omtaler veien finner du her:
http://nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.954359

 


 

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6015758
Sider: 9576637

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.