Show contact information
Hjem  Korrespondanse  Til Per K. Foss

Åpent brev til Per-Kristian Foss.

Som leder av Bilaksjonen.no, tillater jeg meg å kommentere debatten i Tabloid i går, hvor du møtte vår repr. Kay Seljeseth fra Bilaksjonen.

Med din politiske bakgrunn fra Finanspolitikken, undrer det meg at du på linje med andre Finanspolitikere, kun snakker om utgifter i dine debatter. I alt som foretas av fornuftige investeringer, finnes det som regel en inntektside også ?

Er investeringen fornuftig, er gjerne gevinstbeløpet i andre enden, større enn investeringen !

I debatten nevnte du at ved å senke provenyet på bilavgiftene, ville det bety noen milliarder ut av Statskassa, så måtte dette få følger for noe annet. Ja, det er jeg helt enig i Foss, men det er ikke sikkert vi tenker på de samme følger ?

Du tenker sikkert at det må spares inn på noe annet, mens jeg tenker på at dette kan ha en positiv samfunnsgevinst.

I en moderne bil er det mange samfunnsgevinster å hente:

  • Lavere utslipp som skaper bedre miljø.
  • Bremse- og styresystemer som kan avverge ulykker når føreren gjør feil.
  • Sikkerhetsutstyr som øker sjansen til å unngå skader eller overleve er fra 50 -90% større enn i en gammel bil. Dette avhengig av hvilken biltype som velges.

Bilaksjonen deltok i Høring i Finanskomitéen og la fram vårt forslag der, som nettopp ivaretar dette og mere til.

Nedenfor har Bilaksjonen laget en analyse med tallbruk fra TØI og SSB som vakte interesse i media og resulterte i spørsmål i Stortingets spørretime til Samferdselsministeren. Som spørsmålsstilleren Arne Sortevik, ville ha greie på var hva Samferdselministeren ville gjøre for å utløse denne store samfunnsgevinsten som er sektorovergripende ?

Hun ville gjerne samarbeide med repr. Sortevik for å få til dette.

I dag spør han om når det skal skilles mellom investeringer i veier og andre utgifter ?

Dere bruker gjerne et uttrykk at vi må ha 2 tanker i hodet samtidig, men her trengs det mange tanker på en gang ?

Trafikkulykker er tragiske og mange familier, venner og bekjente får sine liv ødelagt og samfunnet taper ca. 4 millioner i snitt pr.trafikkulykke med personskade eller 25 milliarder hvert år ?

Når vi så leser i NTP, hvor mange ulykker det regnes med, er dette skremmende lesning og etthvert bidrag for å redusere dette tallet, må settes i verk.

Videre har vi en usynlig "tyv" gående løs på våre veier ! Det er "tids-tyven" ! Det tar 50% lenger tid å kjøre i Norge enn i våre naboland. Denne "tyven" stjeler tid, som igjen er arbeidskraft og store kostnader. Næringdrivende forteller at logistikk i Norge, er et kjempeproblem og noen varsler at dette ødelegger virksomheten deres.

Å bygge ut effektive, miljøvennlige og trafikksikre veier, er den beste støtte og utviklingsmuligheter næringsliv og alle innbyggere har glede av. Dette gir stor og rask avkastning og ingen skjønner hvorfor dette ikke er satsningsområde i Norge?

Bilaksjonen sliter med å komme inn på møter for å legge fram konstruktive innspill, men foreløpig har kun 2 partier hatt tid til å høre på oss. Samferdselsministeren har også svart at hun ikke har tid til å snakke med oss om våre tema ?

Er det ikke politisk vilje blandt flertallet på Stortinget, til å diskutere slike viktige saker ?

Vi har oppfordret Stortinget til å ta en samferdselsdebatt, men det virker heller ikke som dette har interesse?


Dette på vegne av våre 34 500 medlemmer.

Mvh for Bilaksjonen   www.bilaksjonen.no

 

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6015758
Sider: 9576637

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.