Show contact information
Hjem  Bilaksjonen.no

Skriv under på
protestlisten her:

Klikk her for å gå til underskriftslisten!

Tips en venn:

Klikk her for å tipse noen du kjenner!Bilaksjonen.no informasjon.
Bilaksjonen.no har gjennom en rekke møter med politiske partier, samferdseldepartementet og andre interesseorganisasjoner spredt vårt budskap i et betydelig omfang. Under finner du tre av de mest aktuelle presentasjonene. Ta en titt, skaff deg oversikt og hjelp oss med å spre budskapet vårt videre!

Mål for ønsket endring

Motorveinett forslag

Miljøvennlig transportE8Gruppe
 

En av de værste trafikkulykkene i Norge
- E8 i Lavangsdalen 7. januar 2011  

Trafikklærer Dan G. Johnsen startet i 2010 Facebook gruppen: " Møtefri E8 Tromsø-Norkjosbotten"

Johnsen uttaler til Bilaksjonen.no: Facebook gruppen "Møtefri E8" ble laget på bakgrunn av det høye dødstallet langs denne strekningen, høy fartsgrense (80-90km/t) og ellers lite tiltak fra statens side. Jeg som trafikklærer vet at grensen mellom liv og død går ved ca 70 km/t.

Sjansen for å overleve i høyere hastighet er minimal. Jeg vet også at møte og utforkjøringsulykker står for totalt ca 70 % av alle ulykkene. Og det er også de som får alvorligst utfall. Dette vet myndighetene også, men de har "aldri" penger til slike formål, selv om en vet at en dødsulykke koster det norske samfunn rundt 24 millioner statistisk sett.

Statistisk sett er årsaker til alle ulykker 90 % mennesklig svikt, så uansett hvor god føreropplæring Norge har, sikre biler, bilbeltekampanjer etc vil det altid være mennesklig svikt så lenge menneskene styrer bilene. En ting som jeg mener vil eliminere alle møteulykker er midt- deler. Det tror jeg de fleste kan si seg enig i. Sverige har god erfaring med midt- deler og satser mer på slike tiltak enn Norge.

Facebook gruppen finner du her       Link til VG artikkel finner du her


NATIONEN: Svenske veier tar halve tiden
- Det er 320 kilometer i luftlinje mellom Oslo og Bergen, kjøreavstanden langs E16 er 487 kilometer. Kjøretid denne vinterdagen ender på over ni timer. Fra Stockholm til Göteborg er det 400 kilometer i luftlinje, kjøreavstanden langs E4 er 470 kilometer. Vi brukte drøye fire timer mellom de to største svenske byene, også det på en vinterdag.
Les mer her ....


Ekspressveien Bergen-Odda-Haukelifjell-Oslo
Dette er kanskje en av de beste investeringene Norge kan gjøre!? Ekspressveien er et svært lønnsomt prosjekt som vil gi bedre trafikksikkerhet, avlaste miljøet og helt klart gjøre det norske næringslivet mer konkurransedyktig. Et ekte Kinderegg... Les og lær!
Express
Les mer her

Dag og Tid: "Spørsmåla om lyntog står i kø"
Steinar Strøm er professor i økonomi ved Universit­etet i Torino
Les artikkelen her

Steinar Strøm mer enn antyder at samferdselkomiteen tar store og svært kostbare beslutninger uten å forholde seg til faktainformasjon overhodet: "Har samferdslekomiteen sagt ja til høgfartstog basert på eit samandrag av ei utgreiing der det ikkje går fram korleis vinstar og kostnader er utrekna?"

Steinar Strøm sitt viktige innlegg i debatten bekrefter Bilaksjonen.no sin opplevelse av flere norske samferdselspolitikere, nemlig at de opptrer som følelsesmennesker uten kontakt med virkeligheten. Resultatet kan bli at Norge påføres ytterligere merkostnader på 20-50 mrd. ÅRLIG, "investeringer" på 3-600 mrd. og fortsatt vil ha Europas dårligste veinett. Vi må kreve faktabaserte beslutninger fremover og politikere som forholder seg til fakta og ikke følelser! De tyske rapportene som forteller at lyntog er lønnsomt er dokumentert feilaktige og meget mangelfulle i sine dokumentasjoner av fakta. Ønsker norske samferdselpolitikere å bli lurt?


VG Nett: "Dårlige veier farligere enn dårlige sjåfører"
Les artikkelen her

- Dårlige veier tar langt flere liv enn dårlige sjåfører som kjører for fort

Bilaksjonen.no er ikke overrasket overhodet og vi har i flere år forsøkt å sette fokus på dette åpenbare faktum. Neste gang du hører myndighetene sier at sikkerheten skal ivaretas med lavere fartsgrenser, mer opplæring, informasjon og så videre er det greit å vite at veiene faktisk kanskje er den fremste ulykkesårsaken i mange tilfeller. Men, det koster jo penger å bygge veier. Da blir det lettere å stigmatisere bilistene og forsøke å gi de som er nødt til å bruke de elendige veiene, skylden også for ulykkene som helt klart skyldes dårlige veier.


Veibygging er nasjonsbygging - Ragnar Larsen
Les artikkelen her ..
Trapper uten rekkverk - Gunnar Mikkelsen.
Se NRK blogg
her

Jeg synes vi forestille oss at noen fjernet alle rekkverk på trappene i samferdsels-departemenet, og at det ikke fantes heiser i bygget. Så går ansatte og besøkende i trappene, opp og ned, dagen lang.

Noen ganger er det en stakkar som mister balansen eller ikke makter å holde seg på sin side, men det går stort sett bra fordi det ikke er SÅ mange i trappene på en gang. Og de har alle fått beskjed om å være forsiktige!

Så går tiden og departementet vokser, og trappene er etterhvert så fulle at det ofte er trengsel i trappene. Nå hender det at folk rett som det er skumper borti hverandre, og da faller en eller flere over kanten i den visse død... Det skjer så ofte at de ansatte begynner å snakke om det, det blir redde, og synes det blir for dumt at det ikke kan settes opp rekkverk i trappene, og kanskje bygge en større trapp siden det alltid trangt om plassen i trappene. De roper til sjefen, som jo selv ikke bruker trappen men som tross alt er ansvarlig.

Liv Signe blir veldig overrasket. Trappene har jo vært i bruk lenge, og det har jo stort sett gått bra. Hun mener at dette ikke er hennes ansvar, og at de som bruker trappene må være mer forsiktige! Hun sier at de må tenke selv, og gå veldig sakte fordi det ikke er noe feil med trappene. Det er jo ikke trappene som dreper, men fallet!


Føler du at du blir flådd av oljeselskapene?  FMakt

Det pågår nå en landsomfattende spredning av en kampanje for å gjøre noe med dette. Kampanjen tar utgangspunkt i "at oljeselskapene gjør kjempeprofitt" og at bensinprisen varsles å nærme seg Kr. 17,00 per liter. Kampanjen oppfordrer deg til å boikotte selskapene Statoil og Shell og sende mail om kampanjen videre til 10 personer i din adresseliste.

Last ned kampanjedokumentet her (PDF/150 KB)


Visste du at ....

På tog og bane utsettes du for et elektromagnetisk felt som er opptil 60 ganger sterkere enn det du utsettes for når du står under en høyspentlinje? Det er dessverre ikke forsket mye på dette, men at det foreligger en betydelig helserisiko er det neppe mye tvil om?

Sjekk denne linken for å se et "morsomt" eksempel på hva dette kan innebære

CoinsInTrain


 www.Tangstad-Holdal.com


Stenger E6
1. mai vil motorsyklister og Amcar-entusiaster fra hele Helgeland blokkere E6 ved Mo i Rana i protest mot det de kaller en underprioritert og livsfarlig veistandard på Helgeland.
Les mer ...

 


Liv_Signe_Navarsete_180x133
Transportarbeiderforbundet har sendt et brev til samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) hvor de utrykker sympati med sjåførenes aksjon.

Dagbladet.no: Sjåfører i sorg vil stoppe Norge
En SMS aksjon med følgende melding verserer: "27. februar klokka 12 stopper alle i 2 min samme hvor vi er hen i respekt for våre døde kollegaer i Østerdalen."

Bilaksjonen.no har i lengre tid foreslått at Arbeidstilsynet bør få ansvaret for en av norges desidert største arbeidsplasser, nemlig norske veier. Dessverre har vi politikere som primært krever ansvarlighet av andre, men som selv nekter å ta ansvar og derfor overlater ansvaret til transportbransjen, som selv i liten grad kan påvirke dette arbeidsmiljøet. Myndighetenes ansvarsfraskrivelse er en feig handling som medfører at norske yrkessjåfører fortsatt vil ha en av norges farligste arbeidsplasser. Hadde private firmaer hatt ansvaret for veiene tipper vi at myndighetene hadde krevet strakstiltak uten hensyn til kostnader?

Les mer...


NTP - En tragedie for Svelvik
Når 12.000 biler per døgn, inkludert mye tungtransport og mange busser skal dele plass med syklister og fotgjengere har man resepten på en livsfarlig coctail.

Når man kombinerer dette med en smal og svingete vei hvor gårdstun og hus nesten befinner seg i veien er det umulig å unngå dødsulykker og hyppige tragedier.

Lignende galskap finnes flere steder i Norge, men få steder er det så ille som på Svelvikveien eller RV-319 rett utenfor Drammen. Ny vei er blitt lovet av myndighetene i 47 år for veitrasèen fra 1868.

Svelvikveien_01
Svingete og smal med farlige kryss og anbefalt fart på
30 km/t sier skiltene. I følge NTP skal veien være slik i
mange år til. Hvor mange må dø før noen tar ansvar?

 

Selvsagt burde myndighetene sørge for en øyeblikkelig utbedring av veien for å stoppe dødsfallene. Dessverre planlegger myndighetene at veidrapene skal fortsette. Planen de har utarbeidet for dette heter Norsk Transportplan 2010-2019, hvor RV-319 igjen er utelatt.

Underskriftskampanje: http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=1572

Les mer


Norsk Transportplan 2010-2019 er en tragedie for Norge...

Miljøet, trafikksikkerheten, næringslivet og hele det norske samfunnet er tapere. Det strømmer inn med reaksjoner fra hele landet med protester og reaksjoner på at en lang rekke viktige veiprosjekter blir utsatt i det uvisse. Skuffelsen i mange bygder og byer, hvor man har jobbet hardt i årevis for nye veier som vil være avgjørende for videre utvikling av samfunnet er meget sterk. Regjeringen vil dersom NTP 2010-2019 realiserer sørge for at Norge tar et stort skritt inn i fortiden.

Les Bilaksjonen.no sin pressemelding her
Les artikkel i Nettavisen her

Folk er forbannet rundt det ganske land og det gjelder både bygd og by. Her er noen reaksjoner fra Sørlandet: NRK TV


Miljøvennlig transport?  ...... du blir lurt!

De fleste antar vel i dag at toget er "miljøvennlig", mens fly og bil er miljøfiendtlig? Men, er det så enkelt og hva er egentlig fakta?

Bilaksjonen.no har sett på hvor mye energi de vanligste transport-formene krever og hva dette innebærer i CO2 utslipp ihht. global energiproduksjon.

Resultatet vi har kommet frem til er oppsiktsvekkende og forteller klart at du som bilist eller bussreisende overhodet ikke skal ha dårlig miljøsamvittighet!

Den enkelte togreisende er ansvarlige for 50-100% mer CO2 utslipp enn de som reiser med buss eller en moderne bil.

Les mer her


GrafCO2_Narrow
Vi har basert tallene i grafen over på tall fra NSB, Sintef og SSB.
Med "Personbil" menes dagens gjennomsnittlige bilpark (2004)

 


VG Nett:
I snart 30 år har domprost Ole Elias Holck på Hamar gått med dødsbudskap etter trafikkulykker. - Trafikkdrapene er brutale, sier han.

Les artikkelen her

Se også VG's spesialside: Trafikkdøden

Klikk for spesialside Trafikkdøden

CarCrash

Jorden er flat, jordkloden er sentrum i universet og menneskeskapte CO2 utslipp er årsaken til global oppvarming.
Dette er i dag tre historiske sannheter. Al Gore fikk fredsprisen for å harsellere med vitenskapfolk, for å ha laget en sterkt ensidig dokusåpe film og for å presentere "fakta" som beviselig er feil. En samlet norsk presse og de fleste politikere har slått følge med saueflokken som ledes av panikken for CO2 monsteret. Finnes det saklig grunn for panikken? Har de overhodet rett? Hvorfor blir vitenskapsfolk som sier "vent litt, det er ikke sikkert det er korrekt" forsøkt tiet i hjel?

Les vår kommentar "Duell: CO2 vs Solen" her


E24.no: "Stoppes av norske veier"
"I Sverige og Finland får bilene kjøre med 1/3 mer tømmer på lasteplanet. Det kan koste norske papirfabrikker og hjemlig skogindustri livet."

Les mer her

Foto: Svein E. Furulund

TommerBil_E24

Miljøhykleri?
Nettavisen.no: "Forurenser like mye som flytrafikken" 
En enkelt cementfabrikk produserer like mye CO2 som all innenlands lufttrafikk.

Les mer her 

Vi anbefaler også leserkommentarene til denne artikkelen.

Cement

Nettavisen.no artikler - mye mindre forurensing fra biler:


"Eksosen har aldri vært renere"
Både bly og svovel er fjernet fra eksosen. De andre skadelige stoffene er sterkt redusert. Men hva skjer med CO2?

Les hele artikkelen

"Ku-promp er miljøfarlig"
Kyrnes promping bidrar til at husdyr- hold utgjør en større miljøtrussel enn utslipp fra bil og fly.

Les hele artikkelen

ShellFoto


MEMO Nr. 34: Ran på åpen gate
Vi anbefaler alle å lese dette magasinet da det gjennom 10 sider grundig dokumenterer statens avgiftsgrådighet, manglende veibevilgninger og ikke minst at Norge faktisk er et u-land når det gjelder veiutbygging. 

Les hele artikkelen her ....


Sitat fra artikkelen: "I de fleste land investerer staten i moderne stamveier. I Norge betaler næringslivet prisen for at politikerne lar være. - Forsker Knut Boge, Handelshøyskolen BI"
  Memo

Bilaksjonen.no deltok den 29.08 i NRK Standpunkt.
Etter programmet har Bilaksjonen.no fått en lang rekke støtteerklæringer og nye medlemmer.

Klikk på denne linken for å se programmet (velg videosymbolet til høyre for å se video)


Bilaksjonen.no omtalt i flere artikler i Nettavisen.
Med bakgrunn i Bilaksjonen.no sitt forslag om utbygging av 217 mil med motorvei settes det nå stadig sterkere fokus på hvor lønnsomt det vil være å bygge ut et bedre veinett i Norge.

Her finner du listen med Nettavisens artikler ..


Dårlig vei i 70 år til
 E39-small-text[1]

Over halvparten av de viktigste veiene her i landet har ikke brukbar standard.

Nye tall fra Vegdirektoratet viser at det vil ta 70 år å oppgradere stamveiene, med dagens bevilgninger.

Europavei 16 fra Sandvika til Hønefoss er en av de mest trafikkerte vegstrekningene i landet. I likhet med store deler av det norske veinettet er ikke standarden god nok.

Lite godt
Vegdirektoratet har kartlagt alle stamveiene i landet. Stamveier er i tillegg til Europaveiene riksveier som har grønne nummerskilt. Samlet utgjør stamveinettet de strekningene med størst trafikk.

- Mellom 50 og 60% av stamveinettet vårt har ikke brukbar standard, sier utbyggingsdirektør i Vegdirektoratet Lars Aksnes til TV 2nyhetene.

- Det er ganske dramatisk?

- Det er et ganske stort tall, ja, sier Aksnes.

Han leder avdelingen som har laget kartleggingen. Den viser at bare 5% av stamveinettet får betegnelsen fullgod standard. 39% blir betegnet som brukbar standard, mens hele 56% av de viktigste veiene her i landet stemples med betegnelsen ikke brukbar standard.

http://www.nettavisen.no/innenriks/article642134.ece


Bilaksjonen.no:
Har avgitt en høringsuttalelse til finanskomiteen på Stortinget angående nye bilavgifter. Se vår presentasjon her.

Bilaksjonen.no sin formann Kjell Hansen har skrevet et åpent brev til Per Kristian Foss etter Tabloid programmet 25. april. Les brevet her


TV2 Holmgang 19.04.2006:
Bilaksjonen.no deltar i Holmgang 19. april i en debatt om bomskatter og finansiering av veier i Norge. Les vår argumentasjon her

Støtt Bilaksjonen.no! Bli medlem - klikk her


Trafikken øker langt mer enn det stabsleder Tore Kaurin i Statens Vegvesen region sør får lov å legge inn i sin planlegging!  (Varden 24/3-06


TV2 Tabloid 13.03.2006:
Det lønner seg å sørge for gode veier! Ved å bygge bedre veier og redusere avgiftene på kjøp av ny bil, samt omsetning av bruktbil, kan vi redde mange menneskeliv og redusere antallet trafikanter som skades kraftig. 

Hele 95% av stamveiene i Norge har IKKE fullgod standard. Likeledes har 73% av riksveiene IKKE fullgod standard. Stamveiene i Norge står for 50% av all veitransport. Resultatet av den skandaløse veipolitikken i Norge er også store økonomiske tap for AS Norge gjennom bortkastet tid og økte kostnader.

Vi har laget en tabell for å skjematisk vise hvorfor det uten tvil vil lønne seg å investere i veier i Norge. Grunnlagstallen er hentet fra SSB og TØI. Anslagene for besparelser ved en skikkelig utbygd veistandard og lavere avgifter er våre (angitt i kursiv).

BANumbers

I tillegg kommer økede miljøkostnader og en rekke andre følgekostnader av den skandaløse norske veistandarden. Når våre politikere nekter å ta dette innover seg og sørge for at det investeres i veier i Norge blir det fristende å kalle politikken for "strutsepolitikk"!


Støtt Bilaksjonen.no - bli medlem:
Sett inn Kr. 100,- på vår konto 9008.05.59894.
Påfør ditt navn på betalingen og registrer deg på Protestlisten.

Et tilbakeblikk på Bilaksjonens innsats i 2005 og noen av forventningene  fremover


VG Nett artikkel: Staten får ikke se hvordan bompengene brukes.

Bompengeselskapenes forening nekter Vegdirektoratet å undersøke hva foreningen bruker bompenger til.

Les den utrolige historien her


Teknisk Ukeblad:  

Går Norge mot fattigdom på grunn av dagens samferdselspolitikk?

Veslemøy Nestvold
Publisert: 02.06.2005

TRANSPORT OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I fattige land med mangel på veger og dårlig tilgang til transportmidler, er det vanskelig og tidkrevende å komme seg til skole, helsetilbud, markeder eller andre arenaer som er viktige for økt velferd.

Konkurranseutsatt industri i Norge med yrkessjåfører i store vogntog til internasjonale markeder i Europa kan snart bli historie pga dyrere transportkostnader enn konkurrentene:

  • Tidskostnader for transporter er det dobbelte.
  • Svingete veier sliter bildekkene 10 ganger mer.
  • Brattere veier øker dieselforbruket mange ganger.
  • Smale og lave tunneler (B< 2,5m og H< 4m) gir reduserte billass
  • Dyrere bilavgifter og vegbommer

I Norge kunne et 4-felts motorvegnett på 2.000 km nådd ca 90% av landes befolkning og spart enorme kostnader i tidstap og forurensning ved halvering av reisetiden mellom våre største byer. Anslått 4 timer spart tid for 50.000 biler hvert døgn til kr 1000/t inkl personale gir 200 mill./døgn og 72 milliarder kr/år i besparelse.

http://www.tu.no/nyheter/leserinnlegg/article36203.ece


Dokument 8 forslag om å slette gjelden til bomstasjonene og avvikle ordningen.

Bilaksjonen leser med glede at lederen av Transport- og kommunikasjonskomitèen Per Sandberg har fremmet et dokument 8 forslag, om å slette gjelden til bomstasjonene på 13 milliarder og avvikle bomstasjonene.
 
Veidirektør Søfteland, har fortalt at driftskostnadene til bomstasjonene til nå har kostet 5 milliarder.
Videre har bomselskapene organisert seg i en interesseorganisasjon Norvegfinans, som de selv kaller en "bransjeorganisasjon" og de har nektet Veidirektoratet detaljinnsyn i pengebruken.
Bomselskapene bruker innkrevde bompenger til driften av Norvegfinans.
 
"Kundene" til bompengeselskapene opplever en arrogant og meget lite kundevennlig behandling av bomselskapene. TV 2 hjelper deg, hadde for litt siden et innslag om dette og historiene var utrolige.
Bilaksjonen tok opp dette med Norvegfinans, men fikk til svar at de hadde ikke noe ansvar for det enkelte bomselskap,s drift ? Hva er da Norvegfinans oppgave ?  De uttalte selv at de var rådgivere overfor bomselskapene ? Har ikke styrene i bomselskapene den nødvendige ekspertisen ?
For oss virker dette som et unødvendig og fordyrene organ.
Bilaksjonen har sendt dere kopi av svaret fra lederen av Norvegfinans.
 
Videre mener Bilaksjonen at Norge har kapital til å investere i dokumenterte lønnsomme veiprosjekt uten fordyrende bomstasjoner. Vi trenger mest mulig vei for pengene, ikke ulønnsomme systemer !
En privatmann unngår så sant mulig å handle på avbetaling.
Bilaksjonen mener at Staten nå handler veier på avbetaling, selv om kapitalen er tilstede. Dette er et unødvendig sløseri med offentlige midler.
 
Hele bompengesystemet er også en usosial innkrevning av skatt og den rammer blindt og urettferdig. Prinsippet om å betale skatt etter evne, er totalt fraværende ved denne ordningen. Det kan da umulig være slik at skatten du skal betale er avhengig av om du bor på rette siden av bommen eller ikke ?
 
Bilaksjonen har tidligere oppfordret Stortinget til en gjennomgående samferdselsdebatt og vi håper nå at de partiene som er opptatt av rettferdig beskatning, støtter det fremlagte dokument 8 forslaget.
 
13 november 2005.
 
Styret for Bilaksjonen  www.bilaksjonen.no
 
Kst. leder Kjell Hansen Sverdstadv 37A 3216 Sandefjord.  kjhanse6@online.no

Politikernes ustoppelige vilje til å skattlegge bilister i Norge må stoppes. Bilen er et nødvendig fremkomstmiddel i et land med store avstander og krevende kommunikasjon mellom folk og servicetilbud! Bil skal ikke bare være en melkeku for statskassen. Nok er nok!

Bilaksjonen krever:

 • Mer av bilavgiftene skal brukes til bedre og sikrere veier.
 • Få ned dødstallene med veiskiller.
 • En betydelig reduksjon av importavgiften, mest på sikre og miljøvennlige familiebiler.
 • Fjerning av den usosiale omregistreringsavgiften.
 • Differensiering av årsavgiften.

Tirsdag 04.10.2005

Bilavgiftene til staten passerer i år 50 milliarder kroner for første gang. Neste år må bilistene trolig betale ytterligere fire milliarder.

KLINGENDE MYNT: - Bilen er isolert sett, det største skatteobjektet i landet.

Bilavgiftene til staten passerer i 2005 50 milliarder kroner for første gang. I 2006 må bilistene trolig betale ytterligere 4 milliarder.

Avgiftskarusell
Like sikkert som høst følger sommer øker bilavgiftene hvert år for landets to millioner bilbrukere.

I 2004 ble avgiftene regulert opp en halv prosent mer enn konsumprisindeksen, og for 2005 ble de økt igjen. Ekspertene tror nye to prosent blir lagt på avgiftene for 2006. Det kan bli enda mer hvis bilsalget får et nytt oppsving.

Direktør Ola Bjørnstad i Opplysningsrådet for Veitrafikken  mener det er lite håp om endringer i bilavgiftsnivået uten at politikerne blir presset til det:

-  Politikerne har gjort seg avhengige av de høye avgiftene, som i stor grad går til andre formål på statsbudsjettet. Bilen er isolert sett det største skatteobjektet staten har.

-  Disse inntektene gir politikerne naturlig nok ikke fra seg uten videre, sier Bjørnstad.Han tror ting kunne sett litt annerledes ut hvis mer av pengene ble brukt til å bygge bedre veier.

-  Det er lønnsomt å investere i veier, og det sparer menneskeliv. Veiene dekker i dag 90% av transportbehovet i samfunnet, toget bare 5- 6 %

http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/10/04/445310.html

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6015992
Sider: 9576873

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.