Farlige veier:
E39 Mandal
RV-319 Svelvik
Vi følger her opp noen utvalgte veier. Si fra hvis du vil bidra ved å sende en e-post til: epost@bilaksjonen.no

Kommentarer:
Hittil har 36819 personer signert protestlisten!
Login medlem

{TITLE}  Tilbake.. 
Faktasider  Faktasider 
Fakta om norsk veipolitikk  Fakta om norsk veipolitikk 

Klikk her for å lese mer om Timekiosk AS - din leverandør av websted, online timebestillingsløsninger og Internett baserte kassesystemer. Vi sponser www.bilaksjonen.no

Antall besøkende:
Personer: 1029937
Websider: 1683309

                               
Fakta om norsk veipolitikk

veivalg2005-logo Fakta om norsk veipolitikk

 

De siste ti årene har 3000 mennesker mistet livet i trafikken.

Kilde: SSB

 

I følge SSB skades det rundt 12 000 i trafikken hvert år, men i virkeligheten er tallet rundt 40 000.  

Kilde: SSB, Prof. dr. med. Inggard Lereim, Ullevål Sykehus

 

Trafikkulykker er den viktigste dødsårsaken hos barn og unge; 25% av dødsfallene i alderen 15-24 år skyldes trafikkulykker, og 20% av dødsfallene i alderen 7-14 år skyldes trafikkulykker.   

Kilde: SSB

 

Veitrafikulykkene koster samfunnet hvert år 28 milliarder kroner. Av de samlede kostnadene er ca 22 mrd. knyttet til personskadeulykker og ca 6 mrd. knyttet til rene materielle skader.  

Kilde: Transportøkonomisk Institutt, TØI - Rune Elvik

 

Dagens veistandard er gjennomgående for dårlig. Bare 5% av stamveiene har fullgod standard mens 27% av øvrige riksveier har fullgod standard. Statens Vegvesen har kalkulert investeringsbehovet til 320 milliarder kroner for å oppgradere veiene til brukbar standard. Med dagens bevilgninger og bompengeinnbetalinger vil dette ta flere tiår.  

Kilde: Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2006-2015

 

Åtte av ti bedriftsledere oppgir lastebilen som det viktigste transportmiddelet for bedriften. Ni av ti bedriftsledere mener "utbygging og vedlikehold av infrastrukturen" er av stor eller meget stor betydning for bedriften.

Kilde: Transportbrukernes Fellesorganisasjon - landsrepresentativ undersøkelse 2001

 

Rundt 60% av den kollektive persontransporten går med buss.

Kilde: SSB

 

Fra 1985 til 2005 har andelen av statsbudsjettet som går til samferdsel gått ned fra 8% til 3,2%. I samme periode har veitrafikken økt med over 30%.  

Kilde: Statsbudsjettet

 

I 2004 var statens nettoinntekter fra biltrafikken 44,9 milliarder kroner, 4,7 milliarder kroner mer enn året før. 11,9 milliarder gikk til veibygging.

Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken - Bil og Veistatistikk 2005

{QUERY}