Show contact information
Hjem  Politisk respons  Til ordførerne i Norge

Til ordføreren i alle landets kommuner

Dette brevet fra Bilaksjonen med oppfordring til ordføreren om å motså press fra samferdselsmyndighetene om å innføre nye bomveier, er nå sendt til alle landets kommuner:

Til ordføreren

I Norge foregår 80% av all transport med bil. I vårt vidstrakte land, er biltransport en nødvendighet og uten den - Stopper Norge !

Gode, effektive og trafikksikre veier er derfor viktig i vårt land og en forutsetning for en videre utvikling. Videre dokumenterer fagfolk, at det er meget lønnsomt å bygge gode veier. En investert krone, gir stort utbytte i løpet av meget kort tid. Dette er det mye dokumentasjon på !

Bilbrukerne betaler i dag ca. 50 milliarder i bilavgifter, mens Stortingets flertall kun bruker 1/4 del av innbetalt beløp til veiformål. Fra 1990 -2005 har veibevilgningene sunket år for år og fagfolk advarer nå mot at veikapitalen vår synker år for år. Dette dokumenterer at veiinvesteringene er for små og resultatet er forfall.

Lokalsamfunn landet rundt sliter med uløste trafikkproblemer som lager store problemer i form av dårlig effektivitet, trafikkulykker og miljøproblem.  Lokalpolitikere venter på midler som ikke kommer. Befolkningen krever løsninger og lokalpolitikerne er under sterkt press.
Da ser de ikke annen mulighet en bomfinansiering og nå har vi 100 bomstasjoner fordelt på 47 prosjekter. Statens Vegvesen gikk nylig ut i Finansavisen og fortalte at 100 nye bomstasjoner er planlagt i løpet av de neste 4 år !

Samferdselministeren og flertallet i Samferdselskomiteèn, belønner "lokale initiativ" og uten bomfinansiering, - ingen vei ! Dette utrolige skjer i et av verdens rikeste land, så vi ender nå opp med noen Europarekorder som er til liten ære for norsk samferdselspolitikk: De høyeste bilavgiftene - den eldste bilparken - de dårligste veiene og landet med flest bomstasjoner !

Da vi fant olje, var det en stor debatt i Stortinget om hva oljeinntektene skulle brukes til. Det ble bestemt at infrastruktur, lønnsom landbasert næringsvirksomhet, utdannelse og velferdsstaten, var det viktigste. Noe må ha godt galt på veien videre ?

Det må nå bli "et folkeopprør" mot denne politikken, som er meget ødeleggende for landet vårt?
Derfor oppfordrer vi alle ordførere og kommunepolitikere til å protestere mot denne utviklingen!
Stortinget er ansvarlig for å bevilge nok penger til veiene våre, men nå skyver de ansvaret over på lokalsamfunn som må lide unødvendig pga. dette.

Vegdirektør Søfteland fortalte for kort tid tilbake at administrasjonen av bomstasjonene i Norge hittil hadde kostet 5 milliarder, noe som kunne gitt 10 mil med moderne 4 felts motorvei ?
Når fagfolk også dokumenterer den store lønnsomheten, forstår vi ikke hvorfor Stortinget ikke satser på noe som er så lønnsomt?

Bilaksjonen oppfordrer derfor ordførerne landet rundt til å ta opp dette til debatt i lokalsamfunnet og protestere kraftig på det som skjer nå og som blir vanskeligere å stoppe etter som tiden går!

Mvh for Bilaksjonen  www.bilaksjonen.no

Kst.leder Kjell Hansen  kjhanse6@online.no

 

Samtidig minner vi nedenfor om vår tidligere artikkel om hvordan myndighetene aktivt benytter press, som middel for å innføre stadig flere bomstasjoner over det ganske land:

Bompengene gir ikke flere veier eller bedre miljø ? bare urettferdig skatt

Innføring av nye bomringer

Hvordan vokser egentlig skogen av stadig nye bomstrekninger opp?

Framgangsmåten ved innføring av nye bomringer følger et noenlunde likt mønster. Fra lokalavisene i Nordland får vi et godt inntrykk av hvordan dette foregår. Regionveisjef Torbjørn Naimak i Vegvesenet er meget pågående. Han og andre lokal-ledere blåser opp utvalgte veiproblemer ( Harstad Tidende 10.12.2004,   Kvæfjord Kommune 28.02.2005 ) og lanserer velklingende begreper som veipakke, spleiselag, solidaritetspakke osv. Deretter "henger" de rundt halsen på ordfører og politikere i de berørte kommunene og utsetter disse for en blanding av lokking og truing. Staten betaler halve veiprosjektet dersom bompenger betaler den andre halvparten. Uten bompenger bortfaller ethvert bidrag fra staten. Dette er klassisk utpressing. Administrasjonen i kommunene taler stort sett Vegvesenets sak. Det er ikke lett å være ordfører. Naimak hevder å ha støtte for denne utpressingen fra sentralt politisk hold ( Helgeland Arbeiderblad 02.02.2005 ) hvilket vil si Torild Skogsholm og Samferdselskomiteen. De involverte kommuner mister enhver innflytelse dersom de er dumme nok til å si ja til innføring av bomring. Vegvesenet og Samferdselsdepartementet overtar all kontroll; hvilke veier skal bygges, kostnadsramme, passeringsavgift, bomringens levetid. Dette har vi opplevd til fulle her i Tønsberg. I praksis har Vegvesenet etablert sine egne skattleggingsstasjoner for generell finansiering av veiprosjekter. Lokalbefolkning og kommunepolitikere begynner imidlertid å kjenne igjen dette renkespillet og sier et kontant nei til generelle bomringer ( Rana Blad 30.03.2004,   Helgeland Arbeiderblad 28.02.2005,   NRK Buskerud 16.09.2004,   Fredrikstad Blad 01.03.2005  ).

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6015758
Sider: 9576637

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.