Farlige veier:
E39 Mandal
RV-319 Svelvik
Vi følger her opp noen utvalgte veier. Si fra hvis du vil bidra ved å sende en e-post til: epost@bilaksjonen.no

Kommentarer:
Hittil har 36819 personer signert protestlisten!
Login medlem

{TITLE}  Tilbake.. 
Siste nytt  Siste nytt 
Brev til Stortinget  Brev til Stortinget 
Samarbeid med Bomaksjonen  Samarbeid med Bomaksjonen 
<b><u>Politiske dødsulykker</u></b>  Politiske dødsulykker 
Fartsbotnivået  Fartsbotnivået 
Telemark: Dårlig vei koster mange liv  Telemark: Dårlig vei koster mange liv 
<i>Bompengene gir <u>ikke</u> flere veier</i>  Bompengene gir ikke flere veier 
Det har aldri vært betalt så mye skatt som nå.  Det har aldri vært betalt så mye skatt som nå. 
Investerer <b>3.000</b> milliarder på vei   Investerer 3.000 milliarder på vei  

Klikk her for å lese mer om Timekiosk AS - din leverandør av websted, online timebestillingsløsninger og Internett baserte kassesystemer. Vi sponser www.bilaksjonen.no

Antall besøkende:
Personer: 1029967
Websider: 1683339

                               
Det har aldri vært betalt så mye skatt som nå.

Det endeløse behovet for å utstyre hver eneste veistrekning i Norge med noen dusin, dyre, nye bomstasjoner, virker stadig underligere. Og de 2 artiklene nedenfor gjør det ikke klarere, når samferdselsøkonomer hevder at investering i vei kan gi en samfunnsøkonomisk avkastning på drøyt 4 kr. for hver investert krone.

I Sverige har staten tatt opp et lån på 100 milliarder for utbygging og utbedring av veinettet fordi samfunnet tjener på det. I Norge derimot, bygger staten få nye veier, men hele skoger av nye bomstasjoner. Vi har nå 100 bomstasjoner og staten vil nå ha ytterligere 100 fler i løpet av neste stortingsperiode. Skal vi la dem få lov til det? Eller skal vi benytte stemmeseddelen i høst til å få langt mer edruelighet i trafikken?

Det har aldri vært betalt så mye skatt som nå.

Skattekutteren Per-Kristian Foss svømmer i skattepenger. På ti år er skatteinntektene i Norge mer enn doblet.    

I første halvår er det innbetalt 263,2 milliarder kroner i skatt i Norge. Det er en økning på 29,2 milliarder, eller 12,5 prosent, fra i fjor, melder Statistisk sentralbyrå.  

De siste ti årene er totale skatteinntekter mer enn doblet i Norge. I samme periode har prisveksten vært drøyt 22 prosent.

I fjor var veksten på 3,8 prosent sammenlignet med første halvår i forfjor.

Økningen kommer primært av store innbetalinger av oljeskatter. Slike skatter utgjør 69,9 milliarder kroner i første halvår, en økning på 39,7 prosent.

Ordinære skatter har hatt en økning på rundt 5 prosent fra første halvår i fjor. Det går godt i norsk næringsliv nå, og det betyr økende skatteinntekter, selv om flere skattesatser er blitt kuttet de siste årene.

http://pub.tv2.no/nettavisen/okonomi/article423153.ece

Tidenes halvår for oljefondet

Oljefondet økte i verdi med 168 milliarder kroner i første halvår. Her ser du hvor mye du har «på bok» i fondet. 
 
Oljefondet var ved utgangen av juni på drøyt 1.183 milliarder kroner, ifølge Norges Banks månedsbalanse. Det betyr at fondet har økt i verdi med 168 milliarder kroner siden nyttår, og det er tidenes beste halvår for fondet. Bare i juni økte fondet med 45 milliarder.

Dette viser månedlige balansetall fra Norges Bank. Petroleumsfondet offentliggjør sine offisielle halvårstall senere, men månedstallene avviker bare marginalt fra de offisielle resultatene.

Fondet er nå på 257.000 kroner for hver av oss, og økningen fra nyttår har gjort deg 36.000 kroner «rikere».

Friske penger dominerer
Det er tre forhold som påvirker oljefondet: Nye oljepenger, avkastning på verdipapirene i fondet og politikerne bruk av penger.

I år er det primært friske oljepenger som har gitt oppgangen. Finansmarkedene har ligget temmelig flatt hittil i år. Oslo Børs har gått kraftig i været, men oljefondet investerer ikke i Norge, så det hjelper lite.

Politikerne bruker mer penger av fondet enn de 4% de skal ta, etter den såkalte handlingsregelen, men merforbruket ser ut til å bli mindre enn man opprinnelig hadde ventet, på grunn av nedgang i sykefraværet.

Overgår prognoser
I revidert nasjonalbudsjett i mai anslo regjeringen at fondet vil være på hele 1.300 milliarder ved utgangen av 2005. Holder oljepris seg på dagens nivå nær 60 dollar fatet, og det ikke kommer noe børskrakk, tyder alt på at dette anslaget er for lavt.

Mye tyder på at fondet kan bli rundt 1.400 milliarder ved nyttår. Da vil fondet trolig være størst i verden.

http://pub.tv2.no/nettavisen/okonomi/article422960.ece

{QUERY}