Farlige veier:
E39 Mandal
RV-319 Svelvik
Vi følger her opp noen utvalgte veier. Si fra hvis du vil bidra ved å sende en e-post til: epost@bilaksjonen.no

Kommentarer:
Hittil har 36819 personer signert protestlisten!
Login medlem

{TITLE}  Tilbake.. 
Siste nytt  Siste nytt 
Brev til Stortinget  Brev til Stortinget 
Samarbeid med Bomaksjonen  Samarbeid med Bomaksjonen 
<b><u>Politiske dødsulykker</u></b>  Politiske dødsulykker 
Fartsbotnivået  Fartsbotnivået 
Telemark: Dårlig vei koster mange liv  Telemark: Dårlig vei koster mange liv 
<i>Bompengene gir <u>ikke</u> flere veier</i>  Bompengene gir ikke flere veier 
Det har aldri vært betalt så mye skatt som nå.  Det har aldri vært betalt så mye skatt som nå. 
Investerer <b>3.000</b> milliarder på vei   Investerer 3.000 milliarder på vei  

Klikk her for å lese mer om Timekiosk AS - din leverandør av websted, online timebestillingsløsninger og Internett baserte kassesystemer. Vi sponser www.bilaksjonen.no

Antall besøkende:
Personer: 1029937
Websider: 1683309

                               
Telemark: Dårlig vei koster mange liv

Manglende investeringer i veier koster liv

Telemark er dessverre et av to fylker som ikke opplever en nedgang i antall dødsulykker i år. Trenden kan vise at vi går et dystert år i møte. Ikke at dette egentlig skulle overraske oss med den veistandarden vi har i fylket vårt, men det er like tragisk for alle at denne trenden ikke får Stortinget og Regjeringen til å reagere. Telemark trenger vesentlig større veibevilgninger!
Investeringene på ny E-18 Oslo-Kopstad og nye midtrekkverk langs lengre strekninger Kopstad-Sandefjord har vist oss at dette redder liv. I 2004 gikk det tapt kun 1 liv i trafikken på strekningen Oslo-Sandefjord, mot 11 liv i 2001. Dette er en gledelig nedgang, som viser at fysiske midtrekkverk, og en fartsgrense folk flest kan forstå, redder liv. Da burde ikke veien til nye investeringer i vei være lang, trodde du?


Men neida! På tross av at staten tar inn 52 milliarder i bilrelaterte avgifter hvert år, brukes det bare ca. 11,5 milliarder på investeringer i vei i Norge hvert år. Dette gjør de altså på tross av at de vet at manglende investeringer i vei koster mange liv. Som bilist er du for de fleste partier på Stortinget en fin melkeku til å fylle opp en allerede overfull statskasse. Men du er tydeligvis ikke en så fin melkeku, at de vil sikre deg en trygg hverdag på veien. Istedenfor nye trygge veier, bruker de penger på nye fotobokser som kan flå bilistene for enda flere penger.
Fremskrittspartiet er lei denne holdningen overfor norske trafikanter, og mener det nå er på tide for innbyggerne å si ifra at dette ikke er akseptabelt. Vi fortjener gode og trygge veier. Det har trafikantene betalt for mangfoldige ganger.
Fremskrittspartiet har ikke tenkt å gi opp kampen mot de andre partiene på Stortinget, for å få til dette. Det handler om respekten for folk flest, som ferdes i trafikken på norske veier

http://www.varden.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20050712/ORDETFRITT/107120095&SearchID=73213928958826
(våre uthevelser)

{QUERY}