Farlige veier:
E39 Mandal
RV-319 Svelvik
Vi følger her opp noen utvalgte veier. Si fra hvis du vil bidra ved å sende en e-post til: epost@bilaksjonen.no

Kommentarer:
Hittil har 36819 personer signert protestlisten!
Login medlem

{TITLE}  Tilbake.. 
Omregistrering  Omregistrering 
Kjøp av bruktbil  Kjøp av bruktbil 
Kjøp av nybil  Kjøp av nybil 
Førerkort  Førerkort 
Bruke bil  Bruke bil 
Bomringer  Bomringer 

Klikk her for å lese mer om Timekiosk AS - din leverandør av websted, online timebestillingsløsninger og Internett baserte kassesystemer. Vi sponser www.bilaksjonen.no

Antall besøkende:
Personer: 1029937
Websider: 1683309

                               
Bomringer

Nye Norge:
En nasjon oppdelt i skattesoner, hvor noen kjører gratis mens andre kanskje betaler titusenvis av kroner gjennom flere år for å komme seg til butikk og kommunesenter.

Staten er ansvarlig for å bevilge nok midler til veier i Norge. Stamveier ved direkte tilskudd til prosjektene. Stor nok pott til fylkesveier og andre veier som fordeles av fylkeskommunen. På begynnelsen av 90 tallet kom den første bomstasjonen i Bergen. Dette var starten på et uføre vi ikke har sett maken til i de senere år. Det "popper opp bomstasjoner" overalt i landet vårt og bare i Trøndelag er det planlagt 11 nye bomstasjoner.
 
Bilistene betaler ca. 50 milliarder i bilavgifter hvert år, men kun 25% av dette går til veiformål. Resultatet av dette er at veikapitalen synker ved at det investeres for lite til veier og vedlikehold.
Når lokalsamfunn venter på veimidler som ikke kommer, pga.at Stortinget ikke bevilger de midlene de er ansvarlige for, tyr lokalsamfunnene til å løse lokale problemer ved å opprette bomstasjoner og lar bilistene betale veiene enda en gang til ?
Stortinget "belønner" så de som går med på dette og slipper unna med mindre investeringsmidler. Dette har derfor blitt en "ond sirkel" som blir større for hver dag som går.
Lokalpolitikerne må ta sin del av ansvaret for at det har blitt slik.
 
norgeskart_nor3
De burde for lenge siden begynt å "sparke oppover, - istedetfor å sparke nedover" og sende bilistene og lokalsamfunnet regningen som allerede er betalt ! Slik som det har utviklet seg nå har dere påtatt dere et medansvar sammen med Stortinget, overfor den lokale befolkningen som burde "ha fått de varene de har betalt for" !

{QUERY}