Show contact information
Hjem  Politisk respons  Spørreskjemaer  Spørreskjema

Partinavn, som er uthevet i fet skrift i menyen til venstre, er partier, som har besvart, vårt spørreskjema om hva de ønsker å gå inn for i bil-og-veipolitikken etter valget i høst, om de velges inn på stortinget.

Her er Bilaksjonens styre sin tolkning og sammendrag av svarene:

NB! Vi bør kanskje understreke at, da intet parti har flertall alene, må vi sammenstille svarene fra de partier som kan forventes å få flertall i stortinget, for å få vite hvilken bil-og-veilpolitikk, som sannsynligvis vil føres i neste stortingsperiode. Gode løfter fra enkelte partier betyr derfor i utgsangspunktet lite, medmindre vi også tar hensyn til hvilken politikk, som loves av deres antatte samarbeidspartnere, etter valget.

Løfter om trafikksikre og liv-bevarende 4-feltsveier fra Flekkefjord til Kirkenes, blir dermed, dessverre litt likegyldige, medmindre vi kan vente at partier, som lover dette også har mulighet  til å bli en dominerende faktor i det neste stortingsflertallet (den berømte kjøttvekta.)

Skjønt, ærlige ønsker om forbedringer i forhold til  dagens elendige situasjon, vil kanskje kunne vise seg å få gjennomslag hinsides hva det enkelte partis oppslutning tilsier, også etter valget? Folkemeningen er tross alt, kanskje ikke helt likegyldig, mellom valgene? For noenpolitikere, sikter jo faktisk på gjenvalg i neste periode også. Og for stadig flere velgere, virker dagens situasjon uholdbar.

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6016011
Sider: 9576892

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.