Farlige veier:
E39 Mandal
RV-319 Svelvik
Vi følger her opp noen utvalgte veier. Si fra hvis du vil bidra ved å sende en e-post til: epost@bilaksjonen.no

Kommentarer:
Hittil har 36819 personer signert protestlisten!
Login medlem

{TITLE}  Tilbake.. 
Spørreskjema  Spørreskjema 
<B>SP</B>  SP 
<b>Venstre</b>  Venstre 
<b>KrF</b>  KrF 
<b>FrP</b>  FrP 
<b>Kystpartiet</b>  Kystpartiet 
<b>Høyre</b>  Høyre 
<b>AP</b>  AP 
<b>SV</b>  SV 

Klikk her for å lese mer om Timekiosk AS - din leverandør av websted, online timebestillingsløsninger og Internett baserte kassesystemer. Vi sponser www.bilaksjonen.no

Antall besøkende:
Personer: 1029937
Websider: 1683309

                               
Spørreskjema

Partinavn, som er uthevet i fet skrift i menyen til venstre, er partier, som har besvart, vårt spørreskjema om hva de ønsker å gå inn for i bil-og-veipolitikken etter valget i høst, om de velges inn på stortinget.

Her er Bilaksjonens styre sin tolkning og sammendrag av svarene:

NB! Vi bør kanskje understreke at, da intet parti har flertall alene, må vi sammenstille svarene fra de partier som kan forventes å få flertall i stortinget, for å få vite hvilken bil-og-veilpolitikk, som sannsynligvis vil føres i neste stortingsperiode. Gode løfter fra enkelte partier betyr derfor i utgsangspunktet lite, medmindre vi også tar hensyn til hvilken politikk, som loves av deres antatte samarbeidspartnere, etter valget.

Løfter om trafikksikre og liv-bevarende 4-feltsveier fra Flekkefjord til Kirkenes, blir dermed, dessverre litt likegyldige, medmindre vi kan vente at partier, som lover dette også har mulighet  til å bli en dominerende faktor i det neste stortingsflertallet (den berømte kjøttvekta.)

Skjønt, ærlige ønsker om forbedringer i forhold til  dagens elendige situasjon, vil kanskje kunne vise seg å få gjennomslag hinsides hva det enkelte partis oppslutning tilsier, også etter valget? Folkemeningen er tross alt, kanskje ikke helt likegyldig, mellom valgene? For noenpolitikere, sikter jo faktisk på gjenvalg i neste periode også. Og for stadig flere velgere, virker dagens situasjon uholdbar.

{QUERY}