Show contact information
Hjem  Siste nytt!  Politiske dødsulykker

Politiske dødsulykker:

Omtrent alle møteulykker skyldes manglende skille mellom fartsretningene, som igjen mest skyldes ansvarsfraskrivelse for veistandarden fra rikspolitikernes side

(Mens trafikken er mangedoblet har vei-investeringene i Norge sunket kraftig, fra ca. 6% av statsbudsjettet i 1990 til rundt fattige 2.5% nå) Vi vil derfor forsøke å holde et visst regnskap med konsekvensene av at det politiske flertallet bruker våre bil-og-veiavgifter (rundt drøyt. 55 milliarder bare i 2005) til omtrent alt annet, enn å sikre våre veier og våre liv, som traffikanter.

Bilaksjonens ambisjon er på sikt å følge stemmegivningen i stortinget nøye, slik at ansvaret etterhvert kan plasseres direkte hos de navngitte partier og politikere hvor det faktisk hører hjemme utfra deres stemmegivning. Idag virker samferdselspolitikken, som en eneste, stor, organisert ansvarsfraskrivelse hva langsiktige planer for veiutbygging-og-vedlikehold angår, så det er vanskelig å fordele skyld og ansvar utover å påpeke at det faktisk er staten (storting og styringsverk) som iflg. norsk lov har ansvaret, både teknisk og økonomisk, for riksveiene og deres beskaffenhet.

- Ikke den siste dødsulykken

Lørdag omkom en 31 år gammel mann fra Herre i Telemark i en voldsom kollisjon på E18 mellom Bommestad og Larvik. Nå etterlyser distriktssjef Roar Gärtner i Statens vegvesen penger til nødvendige tiltak.

- Så lenge vi har to-felts E 18 uten fysiske skiller mellom kjørebanene vil vi komme til å oppleve dødsulykker på veien på denne strekningen, sier Gärtner til NRK Vestfold.

- Hver dødsulykke koster samfunnet 22 - 23 millioner kroner. Sett i den sammenhengen, ville midtdelere på denne veistrekningen i Søndre Vestfold være nedskrevet på fire år, sier Gärtner.

Ulykkesstrekningen forbi Larvik er den siste delen av E 18 gjennom Vestfold som etter planen skal få fire kjørefelt. Det vil skje i 2015. Hvis vi ikke får penger til midtdelere risikerer vil derfor flere dødsulykker på denne strekningen de neste 10 årene, sier distriktsjef Roar Gärtner i Statens vegvesen i Vestfold.

Ulykken på E18 ved Larvik lørdag skjedde da en mindre lastebil foretok en forbikjøring rett ved der lysløypa fra Fagerlig går under E18. I den andre retningen kom et ektepar i 60 årene fra Larvik, og den lille lastebilen traff bilen fra Larvik i en front mot front kollisjon.

http://www.op.no/nyheter/article1636545.ece

Dødsulykke på E18

En person omkom og to ble sendt til Sykehuset i Vestfold i Tønsberg med tilsynelatende lettere skader da to biler frontkolliderte på E18 mellom Bommestad og Larviksporten i 12-tida lørdag.

Den omkomne var føreren av en Ford varebil, mens paret kjørte en Toyota personbil. Det er ikke midtdelere på denne delen av E18 i søndre Vestfold. Ulykken skjedde der lysløypeundergangen fra Fagerlibanen krysser E18.

Det var ikke bremsespor på åstedet, og det ble en voldsom frontkollisjon da en av de to bilene kom over i motgående kjørefelt.

Ny frontkollisjon på E18 igjen:

Seks skadd i møteulykke
Seks personer ble brakt til sykehus etter en kraftig kollisjon front i front på RV40 like ved avkjøringen til Brufoss ved 16-tida i går.
Fem personer fra Rogaland var på vei nordover på RV40 i en Volkswagen Caravelle da de ved Brufoss møtte en kvinne i en Toyota personbil, hjemmehørende i Skien. Politiet tror at Toyotaen kom over i motsatt kjørefelt. Det ble en meget kraftig kollisjon front mot front, og flere ambulanser og legehelikopter ble tilkalt.

http://www.op.no/nyheter/article1639122.ece

Motarbeidet av byråkratene?

Venter nye dødsulykker på E18


- Nå må Telemarks- benken reagere

Stemningen blant lokalbefolkningen er på bristepunktet etter den siste dødsulykka på E-18 i Bamble. - Vår frustrasjon er rettet mot Telemarksbenken på Stortinget, nå er det på tide at de innfrir, sier Vest-Bamble arbeiderlags leder Tom Rune Olsen.


Gjennom årtider har de som bor langs Europaveien pekt på den overhengende trafikkfaren og bedt om at noe må gjøres for å spare liv. Men løsningene har aldri kommet lenger enn til planstadiet, og frustrasjonen nærmer seg nå et kraftig opprør.
- Uansett hva som foreslås er det alltid et budsjett eller en annen unnskyldning ute og går. Men nå må våre stortingspolitikere forstå alvoret. Det vil skje dødsulykker igjen, vi vet bare ikke hvem det blir neste gang. Dette går ikke lenger. Her blandes Europa-trafikk med lokaltrafikk, skolebarn og barnehagebarn, tungtransport og farlig transport i ei eneste smørje på lykke og fromme. E-18 gjennom Bamble er en smeltedigel av lastebiler, skolebusser og feriegjester som er helt hinsides. Og hver gang sirenene uler frykter vi nye hjerteskjærende dødsulykker. Vi spør hverandre om det noen vi kjenner denne gangen. Nei, nå krever vi handling, sier Tom Rune Olsen. Umiddelbart vil han ta denne saken opp med Bambles ordfører Anne Margrethe Blaker og be henne bruke sine kanaler i Stortinget for å få saken plassert der den hører hjemme.


Strakstiltak
- Er det ny E-18 gjennom Bamble dere vil kjempe for?
- Ny E-18 kan ikke unngås men vi har ikke tid til å vente, her må det strakstiltak til. Midtdelere er trolig for plasskrevende uten å foreta nye veiutvidelser, men strekningen gjennom Bamble har mange farlige kryss og det er uhyre viktig at disse sikres. Politikerne vet veldig godt hvordan det er her, og derfor er det veldig rart at de bare kan la dette skure og gå mens trafikken øker og øker. Samferdselskomiteen får komme hit og ta seg en spasertur langs E-18, så tenker jeg de innfrir. Er det vilje er det penger, sier Olsen. Han minner også om utbyggingsplanene i Vest-Bamble og at trafikken bare vil øke ytterligere.
- Hva med en bompengeløsning?
- Det vil forundre meg om det er behov for en slik løsning, men må det til så må det til. For dagens veisituasjon kan vi ikke leve med.


For billig
Vest-Bamble Arbeiderlag har diskutert E-18-problematikken og veisituasjonen i Bamble generelt gjennom mange år og føler at de blir motarbeidet av byråkratene.
- Hvis vi tar opp situasjonen hives det på litt asfalt histen og pisten og så tror alle at alt er bra. Slik er holdningene, det vi opplever er ansvarsfraskrivelse. Politikerne sier at også bilistene har et ansvar. Men ærlig talt, dette er for billig. Nå må noen på Telemarksbenken reise seg og si at vi må få til noe i Bamble, og det må skje fort. Jeg er klar over at det er dragkamp mellom fylker når det gjelder penger, men dette betyr at telemarkingene må bli flinkere til å dra, sier Olsen. Vegvesenet skylder på pengemangel mens folk dør i trafikken, og han føler avmakt.
- Hvordan kan de ansvarlige politikere sitte rolige og se på det som skjer uten å gjøre noe? Jeg forstår det ikke, sier han oppgitt.


http://www.varden.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20050625/NYHET/106250118
 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6015825
Sider: 9576705

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.