Show contact information
Hjem  Siste nytt!  Siste nytt

For oppdaterte nyheter se forsiden... (denne siden oppdateres ikke lenger)

Nettavisen 24.02.06

La donna é mobile bare pr. sykkel og til fots?

Ingen p-plasser til operaen

Ikke én eneste parkeringsplass er planlagt foran den nye operaen i Bjørvika som venter 2000 gjester hver kveld.

Det er et uttalt mål for oslopolitikerne at besøkende til operaen skal komme via kollektivtransport. Derfor er det ikke lagt opp til en eneste ekstra parkeringsplass ved landets nye opera, med unntak av noen handikap-plasser og oppstilling for turbusser, skriver Aften.

- Riktignok ligger vi nær Oslo S, men vi må nok ta innover oss at en del av vårt publikum primært vil satse på bil. Vi frykter at mangelen på p-plasser vil bli enda en barrière mot å besøke operaen, sier operasjef Bjørn Simensen til avisen.

Det er vel noe ur-norsk over dette. Det permanente, norske politisk korrekte, hullet i hodet?

http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article568356.ece

http://www.vg.no

18.10.05

Grenseløs pengesløsing fra statens side:

Gir bilistene rentesjokk,  Staten lar deg svi


ØSTFOLD-E6 (VG) Staten skyver millioner av unødvendige renteutgifter over på bilistene, ved å holde igjen lovte motorvei-penger.

SKJEVT: Staten har så langt ikke vært like villig til å betale for E6 i Østfold som Stortinget forutsatte. Foto: Thomas Andreassen
Ved nyttår vil Østfold bompengeselskap ha veigjeld i utlandet på svimlende 800 millioner kroner.

Med tre prosents rente gir det 24 millioner i årlige renteutgifter, som bilistene må betale.

Dersom Staten hadde kommet med sitt vedtatte bidrag tidligere, hadde lånet vært unødvendig.

- Ideelt sett burde Staten hatt en parallell bevilgning som tilsvarer bidraget fra bompengeselskapet. Men slik er det dessverre ikke, sier daglig leder Thorleif Haug i Østfold bompengeselskap.

Staten har nemlig så langt lurt seg unna 363 millioner av hva den hittil skulle ha betalt for de nye motorveiene gjennom Østfold.

Som følge av dette har bompengeselskapet måtte ta opp tilsvarende ekstralån, som alene gir elleve milloner i årlige rentekostander.

VG kan i dag avsløre at 50/50-spleiselaget mellom bilistene og Staten så langt har vært «lønnsomt» for Staten. For E18 gjennom Østfold har Staten hittil bare hostet opp 24% av pengene, mens 76% er hentet fra lån som bompengeselskapet har tatt opp i utlandet.

For den såkalte «Østfoldpakka» i sin helhet, som omfatter både E6 og E18, er hele syv av ti kroner (70%) bompengefinansiert. Det viser tall som Statens vegvesen har utarbeidet på oppdag for VG.

Forutsetningen for prosjektet var like andeler statsstøtte og bompenger.

Brutt

Siden Staten nå nekter å betale renter som påløper veilånene, blir den reelle andelen bilistene må betale på veiene, uansett høyere enn 50%.

Da Østfold-kommunene, fylkeskommunen og til sist Stortinget vedtok utbyggingen av E6 og E18 gjennom Østfold, var forutsetningen at bilistene skulle betale inntil halve regningen med bompenger. Avgåtte samferdselsminister Torhild Skogsholm og Stortinget har allerede brutt den forutsetningen én gang:

Den omstridte Svinesund-forbindelsen ble plutselig løftet ut av den opprinnelige «Østfoldpakka» og fullfinansiert med bompenger. Dermed slapp Staten unna ytterligere millioner på den veibiten.

Vedtaket ble banket igjennom i Stortinget, og Regjeringen tok æren for den forserte utbyggingen uten å bidra med en krone til prosjektet.

Denne saken er hentet fra VG Nett.
URL: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=108436

VG 18.10.2005


10.09.05

Brøt billøftene

Dette lovet Regjeringen ved valget i 2001

For fire år siden ga Høyre, Venstre og KrF skriftlige løfter om å kutte i bilavgiftene. Men siden har avgiftene økt hvert eneste år.

Ikke ett eneste av de fire årene er avgiftene kuttet. Tvert imot er både årsavgiften og engangsavgiften ved kjøp av ny bil blitt prisjustert i alle de fire statsbudsjettene som finansminister Per-Kristian Foss (H) har lagt frem.

 I praksis har avgiften pr. bil økt fordi mer sikkerhetsutstyr har gjort bilene tyngre.

I 2004 betalte bileierne 38,9 milliarder kroner i avgifter, 8,8 milliarder kroner mer enn i 2001, da Bondevik-regjeringen overtok makten.

På toppen av dette kommer økt moms, som gjorde bilene nesten en prosent dyrere fra siste årsskifte.

For fire år siden ba Norges Bilbransjeforbund politikerne om skriftlige løfter før stortingsvalget. I e-poster fra regjeringspartiene gir partitoppene konkrete løfter om engangsavgiften og vrakpanten.

Ikke oppfylt

Høyre, KrF og Venstre lovte lavere engangsavgifter, minst ved å fryse avgiftene på 2001-nivå.

Høyre, KrF og Venstre lovte å øke vrakpanten for å stimulere overgang til nyere og sikrere biler.

Fire år senere er ingen av de skriftlige valgløftene oppfylt.

- Dette er klare løftebrudd fra regjeringspartiene, sier administrerende direktør Syver Leivestad i Norges Bilbransjeforbund.

 Årsavgift

Eventuelle forslag til endringer i bilavgiftene ble lovet i forbindelse med budsjettet for 2004.

Det eneste kuttet i 2002 kom i budsjettforliket med Frp. Da ble årsavgiften for motorsykler halvert, og campingvognavgiften redusert med 25 prosent.

Høsten 2003 var arbeidsgruppen ferdig og rapporten ute på høring. Foss opplyste da at de arbeider videre med årsavgiftspørsmålene. Men bare de som fikk stjålet bilen, fikk avgiftskutt, ved at årsavgiften skulle bli tilbakebetalt for stjålne biler fra 1. januar 2004.

PS: I år går regjeringspartiene, med Høyre i spissen, nok en gang til valg på løfter om å kutte i avgiftene på nye biler.

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=289771

 

Den rekordhøye bensinprisen gir over én milliard ekstra i året i pengebingen til finansminister Per-Kristian Foss.

Det er ikke bare oljeselskapene som tjener fett på den rekordhøye oljeprisen. Hver gang bensinprisen øker renner det mer penger inn i statskassen. Det sørger merverdiavgiften på 25 prosent for.

Tjener mer
Beregninger utført av Norsk Petroleumsinstitutt viser at en bensinpris på dagens nivå vil gi 1,3 milliard ekstra i årlige momsinntekter for staten sammenlignet med prisen ved årsskiftet.

- Staten tjener med dagens bensinpriser 92 millioner kroner ekstra per måned, sier spesialrådgiver Ann-Cathrin Vaage i Norsk Petroleumsinstitutt til TV 2 Nettavisen.

- Med dagens bensinpris er avgiftene på over 7 kroner per liter. Bensinavgiften pluss CO2-avgiften er i dag 4,81 kroner literen. I tillegg kommer 25 prosent merverdiavgift. Når prisen på bensin øker, øker inntektene til staten ved at merverdiavgiften på bensinsalget øker, fortsetter Vaage.

Holder på avgiften
Tidligere denne uken gjorde Høyre det klart at partiet ikke har planer om å kutte i bensinavgiften.

- Høyre er tilhenger av lavere avgifter, men kommer i tråd med vårt program til å prioritere å gjøre det billigere å kjøpe bil, var partiets svar.

Les de andre partienes svar her.

Utfordrer Foss
Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) utfordrer nå finansministeren personlig til å gjøre noe med bensinprisen.

- Vi utfordrer finansminister Per-Kristian Foss til å gjøre det samme som Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen gjorde i januar 2003, nemlig å kutte avgiften med én krone. Den norske stat får både i pose og sekk om dagen. Som oljeprodusent tjener Norge grovt på den høye oljeprisen, og med den andre hånden tar man inn skyhøye avgifter. Noe av dette må komme forbrukerne til gode, sier direktør Rune Gaustad i KNA i en pressemelding.

-Det er dessverre alltid de samme som taper på høye avgifter. Det er i første rekke småbarnsfamilier som har et stort transportbehov, og som er helt avhengig av bilen for å få gjennomført hverdagen, sier Gaustad videre.

Hva mener du om bensinprisen? Ta debatten i Veggavisen
Denne artikkelen er skrevet ut fra: http://pub.tv2.no/nettavisen/bil/article452413.ece


varden-logo

Vil ha bommar over heile Telemark

 


LURERI: - Å tru på meir vegpengar ved å seie nei til bomstasjonar er å kaste blår i augene på veljarane, seier Sp-toppane Tor Erik Baksås (t.v), Jan Thorsen og Torunn Hovde Kaasa. FOTO: HALVOR ULVENES


Stortingskandidat Torunn Hovde Kaasa (Sp) vil ha bomstasjonar på stamvegane både i Grenland, midtfylket og øvre Telemark.


- Nei til bompengar er eit nei til betre vegar, seier ho til Varden. - Eg vil ikkje sitje på tinget og sjå at fylke som aksepterer realitetane får betre vegar enn oss. Bomstasjonar er ei mellombels løysing. Eg vil arbeide beinhardt for større løyvingar til vegsektoren og mindre brukarfinansiering, men i dag er det ikkje realistisk å avvise bomstasjonar, seier Hovde Kaasa.

Hovudet i sanden
Ho får følgje av både andrekandidat Tor Erik Baksås og Nome-ordførar Jan Thorsen. - Framstegspartiet kan kjempe mot bommar til krampa tek dei. Dei søv sikkert med godt samvet, men ein slik politikk er som å stikke hovudet i sanden, understrekar Baksås. Sp-toppane seier rett ut at å tru på meir vegpengar - ved å seie nei til bommar - er å kaste blår i augene på veljarane.

http://www.varden.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20050805/NYHET/108050104&SearchID=73216340637560


E18: Bom-i-bom

Prisen for å benytte E18 fra Oslo til Kristiansand øker fra 40 til 60 kroner for en personbil og det dobbelte for an lastebil. Du passerer seks bomstasjoner på turen! Stopper du noen timer i Vestfold eller Aust-Agder kan prisen fort bli den dobbelte.

http://www.bruktnytt.no/magasin/artikkel.asp?id=490&utg_id=240

Det bør vel kalles "bomtur"?


23.07.05

Tønsberg Blad:

Slakter bomringen 


TØNSBERG/NØTTERØY: Jusprofessor Carl August Fleischer retter flengende kritikk mot gjennomføringen av Veipakke Tønsbergs fase 1.

Dennis Ravndal

I et foreløpig hemmelig dokument er jusautoriteten krass og klar. Konklusjonen i Fleischers brannfakkel av en betenkning spredte seg som ild i tørt gress blant deler av det politiske miljøet i går. Dette til tross for at ordfører Bjørn Kåre Sevik har klasket et stort, rødt "hemmelig"-stempel på dokumentet.Da Tønsbergs Blad konfronterte ham med konklusjonen i betenkningen, ble han kraftig irritert.? Dette vil jeg overhodet ikke kommentere. Det endelig dokumentet foreligger ikke før etter ferien. Inntil da vil jeg ikke uttale meg, sier en meget kort ordfører.

Vil ikke uttale seg

Både saksgangen og behandlingen av Veipakke Tønsbergs fase 1 er kritikkverdig, mener Fleischer. Han skal mene at både Nøtterøy og Tønsberg har vært ofre for en uholdbar juridisk og forvaltningsmessig ukultur fra de statlige etatene.
Carl August Fleischer bekrefter ovenfor Tønsbergs Blad at han har sendt utkastet til betenkningen over til kommunen. Han vil ikke uttale seg om innholdet, før oppdragsgiverne har svart på om mandatet er oppfylt.


? De skal også se om det er noen faktafeil i fremstillingen, for eksempel i forbindelse med lokal geografi, sier han.
http://tb.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20050722/NYHETER/107220161&SearchID=73215053694617

(Bilaksjonens uthevelser) 

21.07.05

Offentlig milliardsløsing

For tre uker siden åpnet samferdselsminister Torild Skogsholm landets første private stamvei. Direktør Bjarne Jensen i Kommunekreditt mener økt privat finansiering av veinettet påfører skattebetalerne økte kostnader i milliardklassen.

30. juni var det stor stas ved Buvikkrysset. Ny E 39 fra Trondheim til Orkdal skulle åpnes av samferdselsminister Torild Skogsholm. Barnehagebarn og pensjonister var på plass. Sola skein og Skaun storband spilte.

Det var en historisk anledning: For første gang skal et privat selskap drive en norsk stamvei. Orkdalsvegen AS har bygd og finansiert veien, og skal i tillegg drive den i 25 år. I 2030 tilfaller veien staten. Det kalles offentlig privat samarbeid (OPS).

Eierne bak Orkdalsvegen AS er storentreprenøren Skanska og britisk Laing Roads Ltd. Bompenger og årlige direkte tilskudd fra staten skal skaffe inntekter til Orkdalsvegen, slik at de kan betjene lån i private banker.

Bankdirektør Bjarne Jensen reagerer sterkt på at private selskaper skal finansiere norske stamveier. Han hevder den 27 kilometer lange private veien blir mellom 475 og 800 millioner kroner dyrere over 25 år enn om staten hadde finansiert den direkte.

? Dette er økonomisk fornuftig bare for en del selskaper som har skaffet seg en ny forretningsidé, uttaler Jensen til Klassekampen.

http://www.klassekampen.no/goto?lid=279055

(Bilaksjonens uthevelser)

Tilsvarende unødige kapitalkostnader gjelder selvfølgelig for alle bomveier, som er bygget vha. rentebærende lån istedenfor å finansieres av staten fra bilavgiftene. Sluttresultatet blir at vi totalt sett, som samfunn, vil måtte betale langt mer enn nødvendig for høyest påkrevet utbedring og utbygging av det norske stamveinettet.


19.07.05

Bilaksjonen ble invitert av Samferdselsdepartementet til å delta på et "Pressetreff om trafikksikkerhet" idag.

Bilaksjonens leder, Kjell Hansen fra Sandefjord, og styremedlem Kay Seljesth fra Bærum deltok fra Bilaksjonens side og melder begge at det ble anledning til å gjøre endel av aksjonens synspunkter kjent både for presse og politikere.

http://odin.dep.no/sd/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/028001-990920/dok-bn.html


13.07.05

 

Bompengene gir ikke flere veier eller bedre miljø ? bare urettferdig skatt

Aksjon mot bom i Vestfold og Telemark  Aksjon mot bom i Vestfold og Telemark

Innføring av nye bomringer

Hvordan vokser egentlig skogen av stadig nye bomstrekninger opp?

Framgangsmåten ved innføring av nye bomringer følger et noenlunde likt mønster. Fra lokalavisene i Nordland får vi et godt inntrykk av hvordan dette foregår. Regionveisjef Torbjørn Naimak i Vegvesenet er meget pågående. Han og andre lokal-ledere blåser opp utvalgte veiproblemer ( Harstad Tidende 10.12.2004,   Kvæfjord Kommune 28.02.2005 ) og lanserer velklingende begreper som veipakke, spleiselag, solidaritetspakke osv. Deretter "henger" de rundt halsen på ordfører og politikere i de berørte kommunene og utsetter disse for en blanding av lokking og truing. Staten betaler halve veiprosjektet dersom bompenger betaler den andre halvparten. Uten bompenger bortfaller ethvert bidrag fra staten. Dette er klassisk utpressing. Administrasjonen i kommunene taler stort sett Vegvesenets sak. Det er ikke lett å være ordfører. Naimak hevder å ha støtte for denne utpressingen fra sentralt politisk hold ( Helgeland Arbeiderblad 02.02.2005 ) hvilket vil si Torild Skogsholm og Samferdselskomiteen. De involverte kommuner mister enhver innflytelse dersom de er dumme nok til å si ja til innføring av bomring. Vegvesenet og Samferdselsdepartementet overtar all kontroll; hvilke veier skal bygges, kostnadsramme, passeringsavgift, bomringens levetid. Dette har vi opplevd til fulle her i Tønsberg. I praksis har Vegvesenet etablert sine egne skattleggingsstasjoner for generell finansiering av veiprosjekter. Lokalbefolkning og kommunepolitikere begynner imidlertid å kjenne igjen dette renkespillet og sier et kontant nei til generelle bomringer ( Rana Blad 30.03.2004,   Helgeland Arbeiderblad 28.02.2005,   NRK Buskerud 16.09.2004,   Fredrikstad Blad 01.03.2005  ).


11.07.05

100 nye bomstasjoner!!! 

De fire neste årene blir det enda dyrere å kjøre bil i Norge. 100 nye bommer skal komme på veien. - Det stemmer at det er en opptrapping av antall bomstasjoner nå, sier utbyggingsdirektør Lars Aksnes i Statens vegvesen til Finansavisen.

I dag finnes det 100 bomstasjoner fordelt på 47 prosjekter. De neste fire årene anslås det at det vil bli bygget mellom 90 og 100 nye bommer. Da får vi altså minst 200 bomstasjoner tilsammen i neste valgperiode, dersom vi ikke nå velger politikere, som har ryggrad nok til å forhindre galskapen.

Vi kommer til å betale 55 milliarder i bil-og-veiavgifter, bare i 2005 (over 100 milliarder tilsammen i 2004 og 2005). Og for disse over 100 milliardene får vi altså 100 nye bomstasjoner (!) fra politikerne. Vi betaler altså vanvittig mye for noe vi ikke får: Nemlig,  moderne, trafikksikre veier. Men må isteden må betale for veiene pånytt og pånytt og pånytt. Igjen og igjen, år etter år, i bom etter bom. 

DETTE ER JO FULLSTENDIG ABSURD!

Skal vi la politikerne bare fortsette med dette uten videre? Eller skal vi endelig benytte stemmeddedelen til aktivt heimevern mot all bomsen nå i september?

Sverige har hverken tusen milliarder ekstra i olje-og-gassinntekter, eller bomveier, så alt gnålet om at vi her i landet bare  ha bompenger er åpenbart kun forvrøvlet nonsens. Kan Sverige klare seg uten bompenger, så kunne selvfølgelig også vi, om vi ville.

http://pub.tv2.no/nettavisen/bil/article420843.ece


08.07.05

Idag kom det svar på spørreskjemaet vårt også fra Kystpartiet.

Da har vi fått svar fra: SP, Venstre, KRF, FrP og Kystpartiet. Interessant lesing, som indikerer at det ikke vil være helt umulig å håpe på stortingsflertall for en bedre vei-og-bilpolitikk i neste stortingsperiode. Oppmuntrende!

05.07.05

På linken Spørreskjemaer, har vi nå også mottatt og lagt ut svarene vi har fått fra KrF og FrP på spørsmålsskjemaet vårt om deres vei-og-bilpolitikk i neste stortingsperiode.

01.07.05

Vi har idag mottatt svar også fra Venstre på vårt spørsmålsskjema om partiets bil-og-veipolitikk


Så skjedde dét, som måtte skje!

Etter å ha observert utallige panikkoppbremsinger foran fotobokser, har jeg lurt på når vi skulle få den første skikkelige kjedekollisjonen. Svaret er antagelig her. Ingen kilometer med smadrede biler, men 5, som kjører i ræva på hverandre på rekke og rad, er jo ikke å kimse av det heller? Er metodene i norsk trafikkontroll farligere enn trafikken? 

Fotoboks-oppbremsing får skylden

Kjedekollisjon på E6

- Jeg er hundre prosent sikker på at oppbremsing foran en fotoboks utløste ulykken, sier yrkessjåfør Frank Tinmannsvik, etter den kraftige kjedekollisjonen på E6 nord for Minnesund i går.

 En kvinne i slutten av 50-årene, som var passasjer i bilen som kjørte inn i den stillestående køen bakfra, ble alvorlig skadet i det kraftige sammenstøtet.

- Hun ble transportert til Ullevål sykehus, opplyser operasjonsleder Sven Arild Hallås ved Romerike politidistrikt til VG.

Kvinnen skal ha fått skader i hode og bryst, men tilstanden ble i går kveld betegnet som stabil.

Fem biler involvert

Syv andre personer ble kjørt til legevakten med mindre skader. Totalt var fem personbiler involvert i kjedekollisjonen.

Hallås vil ikke spekulere på årsaken til ulykken.

- Vi har fått flere vitneutsagn. Noen nevner at en syklist kan ha forårsaket køen, noen peker på fotoboksen, og andre har kommet med andre forklaringer. Å trekke frem fotoboksen spesielt vil bare være spekulasjoner.

Han peker også på at det er sjåførens ansvar å tilpasse farten slik at man kan bremse opp i løpet av en tredjedel av den synlige veibanen.

Men yrkessjåfør Frank Tinmannsvik som var vitne til selve kollisjonen, er av en annen oppfatning. Han kom kjørende nordover på E6 rett nord for Minnesundsbroen da han så det smalt i sørgående kjørefelt.

- Jeg observerte at køen begynte omtrent der fotoboksen står, og noen syklist la ikke jeg merke til. Dette er situasjoner vi som kjører mye på veiene, opplever daglig. Mange sjåfører bremser ned foran fotoboksene og skaper kø. Da oppstår det lett farlige situasjoner.

- Kraftig sammenstøt

Tinmannsvik forteller at han passerte rett forbi ulykkesbilen da det smalt.

- Det var et kraftig sammenstøt, glassbiter fløy i alle retninger.

Direktør Leif A. Ellevset i Trygg Trafikk sier til VG at de er oppmerksom på denne problematikken.

- Vi får rett som det er henvendelser om bokser som publikum mener er trafikkfarlige. For oss er det selvfølgelig viktig at fotoboksene er plassert forsvarlig.

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=105717


 Fre 24.06.05

- Prikker gir ikke tryggere veier

Høyere bøter og prikkesystem gir ikke færre ulykker i trafikken. Det eneste resultatet er større inntekter til staten. Det hevder en av Norges fremste eksperter på trafikkjuss.

Siden systemet ble innført 1. januar i fjor, har 130.671 personer fått prikker i førerkortet.

- Til liten nytte, mener advokat og forfatter Bjørn Engstrøm, som slakter prikkesystemet overfor TV 2 Nyhetene.

- Det har bare en effekt: Ekstra penger til staten, sier han.

Engstrøm er mannen bak boken «Veitrafikkloven og trafikkreglene», en bibel innen trafikkjuss i Norge.

Ingen hensikt
Advokaten mener prikkesystemet ikke gir tryggere veier.

- Vanlige bilister loppes, og prikkene tar oppmerksomheten bort fra det myndighetene burde fokusere på, sier han til TV 2 Nyhetene.

Hyppigere kontroller av promille og narkopåvirkning, samt økt oppmerksomhet på farlige vogntog, er blant de områdene Engstrøm mener staten burde være mer opptatt av.

Dette gir prikkker
Det er fire typer overtredelser som gir prikker: Fartsovertredelser, feil bruk av lys, ulovlig forbikjøring og overtredelse av vikepliktsregler.

Den som får åtte prikker eller mer i løpet av tre år, vil miste retten til å føre motorvogn i seks måneder.

Hva synes du? Diskuter i Veggavisen.

Denne artikkelen er fra:
http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article412708.ece


Søn. 29.05.05
SP-logo Senterpartiet:
Look to Sweden ? Se til Sverige, som tross over 1000 milliarder i (offentlig) underskudd, låner over 100 milliarder for å ruste opp sine veier. Sverige har i alle år innsett betydningen av en adekvat infrastruktur, og de har ikke etablert, og har heller ikke planlagt en eneste bomstasjon.
SP-nestleder Øystein Gårdvik om: Bompenger og veipolitikk
Flott artikkel!
 
Lør. 28.05.05

Bompengeprotest i Fredrikstad

Denne helgen starter underskriftskampanjen mot bompenger i Fredrikstad. Listene legges ut på bensinstasjoner og butikker i hele byen.
 
Vil ha med halvparten
I regi av en aksjonsgruppe, med Børre Fredheim i spissen, starter underskriftskampanjen denne helgen. Han planlegger å legge ut listene på alle byens 19 bensinstasjoner.
? Vi mener vi iallfall kan klare å få med halvparten av dem som har lov til å underskrive i Fredrikstad, sier Fredheim, og ymter frempå om 20.000-25.000 underskrifter.
Han mener det er mange som er opptatte av bompengesaken.
? Å finansiere statlige veier med bompenger er urettferdig, sier han.
Folk har vært så ivrige etter å få skrive under at de selv har kontaktet Fredheim.
? Etter at media begynte å omtale bompengesaken, har flere kontaktet meg og spurt om jeg ikke hadde tenkt til å legge ut lister, forteller han.
 
Inspirert av Tønsberg
Om en underskriftskampanje er nyttig er han ikke i tvil om.
? Klart det nytter. Vi synliggjør vår motstand, men dette er bare begynnelse, påpeker Fredheim.
Det er en annen by med samme «problem» som har inspirert Fredheim til denne motstandsaksjonen.
? Vi kan jo se på Tønsberg. Der ble det protestert mot bompenger, og i regi av myndighetene kom de frem til å ha folkeavstemning om videre utbygging av bompengeringen, sier han, på vegne av aksjonsgruppa, som består av i underkant av ti ivrige bompengemotstandere.
Protestlistene skal ligge ute i om lag tre uker.
 

Sarpsborgordfører trosser bom-trenden og ber andre ordførere gjøre det samme

I Sarpsborg ble det et rungende nei til bompengefinansiert løsning på trafikkproblemene i byen. Ordføreren oppfordrer alle kommuner til å nekte å finansiere riksveier med bompenger.

Sarpsbrua i Sarpsborg er en flaskehals i trafikken. Det går opp mot 30.000 biler over brua hvert døgn - det er 2 ganger så mange som det burde ha vært om brua hadde hatt 4 kjørefelt. Det gjøres noe, og det finnes mange planer.

Bompengefinansiering har blitt foreslått, men politikerne setter seg på bakbeina.

- Ordførerne må slutte å tilby seg å betale
Bystyret gikk med 41 mot 8 stemmer i mot bompengefinansiering av ny Sarpsbru på bystyremøtet torsdag.

Ordføreren mener riksveier er regjeringens ansvar, og nekter finansiere utbedringene via bompenger. Han oppfordrer alle kommuner i Norge til å følge Sarpsborgs eksempel.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_ostfold/4688575.html

Dette er noe annet enn de fislete løftebryterne av noen Oslopolitikere fra Høyre og FrP, det!

FLOTT SARPSBORG!
Nå er det visst snart bare i Oslo at det ikke har blitt noe opprør mot bompengesystemet?
 

Oslo: Bomring til ingen nytte

Bomringen rundt Oslo skulle gi bedre fremkommelighet og redusere miljøulemper og ulykker. Slik har det ikke gått.

http://pub.tv2.no/nettavisen/bil/article381957.ece

Oslo: Presser på for rushtidsavgift

Et flertall i Oslos bys samferdselskomite ønsker rushtidsavgift så fort som mulig

Onsdag kveld vedtok flertallet Ap og SV i samferdselskomiteen å «søke Staten om innføring av tidsdifferensierte takster i dagens bomring», skriver VG Nett.

Frp mener vedtaket vil bety en økning til 40 kroner per passering.

http://pub.tv2.no/nettavisen/bil/article293000.ece

Ja, ja. Da blir ihvertfall Røkke, Hegnar, Rimi-Hagen og andre pengefolk glade. Tomme veier og ingen kø for bare 40 kr.!

Bilen - er for de rike. Fattigfolk kan ta bussen!

Innkreving av bompenger koster milliarder

Innkreving av bompenger har kostet 5 milliarder kroner siden 1990. - Det er ikke tilfredstillende, sier veidirektør Olav Søfteland.

? Av 3,1 milliarder bompengekroner som ble innsamlet i fjor, gikk vel 380 millioner kroner til drifting av bompengeprosjektene. For mye penger brukes til administrasjon, fastslår veidirektør Olav Søfteland overfor Adresseavisen.

Fett betalte styrer
Veidirektøren har denne uken oversendt en rapport om bompengeinnkreving til Samferdselsdepartementet. Rapporten bygger på revisjon hos 13 av 45 bompengeselskaper. Den kritiserer blant annet høye styrehonorarer i selskapene. Veidirektøren har tidligere kritisert at penger blant annet er brukt til luksusreiser og dyre seminarer for ansatte og styremedlemmer i bompengeselskaper.

Ikke tilfredstillende
Bompengeselskapene har siden 1990 tatt inn 36 milliarder kroner av norske bilister. Av dette har 5 milliarder kroner gått til administrasjon. Dette kunne finansiert inntil 10 mil motorvei.

? Det er ikke tilfredsstillende at bompengeinnkrevingen pådrar samfunnet slike kostnader, sier veidirektør Søfteland til Adresseavisen.        http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article480411.ece


 
27.05.05 kl. 21:43
Svensk Bilaksjon!
 

Bensinskatteupproret 2005

Vi har visst blitt smittsomme, for nå har også Sverige fått sin "bilaksjon" og i skrivende stund ca.170.000 underskrifter på protesten, så svenskene, er tydeligvis mycket  (mer enn 5 ganger) sintere enn oss, som bare har knapt 30.000 underskriifter. I Sverige er det imidlertid ikke bilavgiftene, men bensinavgiftene, som opprører folk. Men så koster da også nye biler i Sverige generelt mindre enn halvparten av i Norge, mens bensinavgiftene, er omtrent som her.(!!) Og så har de en veistandard, som vi bare kan drømme om og ingen bompenger noe sted!!

Protestoppropet i Sverige går på å fjerne moms på bensinskatten (moms på skatten altså) og lyder som flg.: 

Ändring måste ske för jobbens skull!

Vi kräver:

  1. Sänk bensinskatten!
  2. Ta bort momsen på bensinskatten!
  3. Inför samma låga moms på bensin som för kollektivtrafik, alltså 6% istället för som idag 25%!

Skriv på för jobbens skull!

Lennart Bengtsson

 
26.05.05
 
Se og Hør  omtaler Bilaksjonen på lederplass i sitt siste nummer.
Hyggelig avveksling for oss, dette. Den gjengse responsen fra media, har ellers vært at de hverken vil høre fra oss, eller om oss! Med noen få, hederlige unntak, som TV2-Tabloid, Nettavisen og Sandefjords Blad, så finnes det iflg. norske media generelt, ingen Bilaksjon (med 30.000 deltagere) verdt å informere leserne/seerne/lytterne om(!) Et noe underlig journalistisk fenomén - og litt frustrerende for oss, som prøver å informere om aksjonen og dens formål, selvfølgelig. Antagelig er det derfor bare ytterst få bileiere i Norge, som vet om Bilaksjonen. Så det blir spennende å måle responsen etter omtalen i Se og Hør.
 
Les mer her

 
19.05.05

Bilaksjonen var på TV2 Tabloid sammen med bl.a. samferdselsminister Skogsholm, Carl I. Hagen og AP ikveld

Kay Seljeseth fra Bilaksjonen gjorde en flott innsats i Pål T. Jørgensens Tabloid på TV2 kl 17:55 ikveld. Det kom klart frem hvor lite tankegang, det egentlig ligger bak den ekstreme bilbeskatningen og det stadig dårligere veivedlikeholdet og manglende veiutbyggingen her i landet.

Dette er jo 2. gang vi har blitt invitert til å tale bilistenes sak hos TV2 i Tabloid, og etter økningen i antall underskrifter å dømme etter begge gangene, så har innsatsen ikke gått upåaktet hen. Oppmuntrende for oss allesammen, det!


11.05.05
fredrikstad-blad

Det lønner seg å bygge veier!


Fremskrittspartiet er det eneste partiet som konsekvent har holdt fast ved at nybygging av riksveier skal fullfinansieres av staten. Kronikk, Odd Karlsen

 
På en konferanse mandag 28. februar i Ibsenhuset i Skien, stilte forsker ved SINTEF, Dag Bertelsen, spørsmålet: «Er det lønnsomt å bruke mer midler til veiformål?» Ifølge referat i Varden dagen etter, var svaret et klart JA! Et annet spørsmål fra samme konferanse: «Hvem skal styre veibygging i Norge: Storting og politikere eller Finansdepartementet og veisjefer?»

I en situasjon hvor det både er lønnsomt og en har penger, ville det normale være å sette i gang lønnsomme prosjekter snarest mulig, men det skjer ikke i Norge.
Jeg har aldri vært til stede i en budsjettkonferanse i regjeringen, og kommer aldri til å være det, men jeg ser for meg et bilde hvor samferdselsministeren sitter stille nederst ved bordet og nikker seg fornøyd med det hun/han får tildelt av finansministeren. Og så tenker hun/han at jeg får håpe Fremskrittspartiet plusser på 1 milliard i budsjettforliket!
 
Staten har ansvaret for utbygging og vedlikehold av riksveiene i Norge, men den tar det ikke alvorlig. For å få til noe utbygging, kommer det forslag fra fylker og veisjefer om å inngå såkalte «spleiselag». Spleiselag betyr i normal tale at noen går sammen og betaler hver sin del av kostnaden, men i denne sammenhengen er det ikke slik.

Her er det snakk om at staten betaler sin del med innbyggernes skattepenger, fylket betaler sin del med innbyggernes skattepenger, og bilistene betaler sin store andel i bomstasjoner, med penger de allerede har skattet av. Dette kalles spleiselag!

Det er flaut når fylkespolitikere og stortingsrepresentanter fra aktuelle landsdeler står frem og skryter: «Se hva vi har fått til!». Bare vent til Svinesundbroen skal åpnes, og en ny bit av E6 neste gang er klar for snorklipping.
 
Fremskrittspartiet er det eneste partiet som konsekvent har holdt fast ved at nybygging av riksveier skal fullfinansieres av staten. Vi er imot bomstasjoner og ytterligere press på bilistenes økonomi. Det burde være klart for alle med evnen til å tenke logisk at når staten innkasserer ca. 55 milliarder kroner i året på bilismen og kun bruker ca. 13 milliarder på veibygging og vedlikehold, er det helt urimelig med «spleiselag».

Vår nåværende samferdselsminister innrømmer åpent at bil- og bensinavgiftene er å betrakte som en ordinær skatt og kan brukes til alle «gode formål».

Når tilhengerne av disse «pakkene» skal forsvare sitt syn, beskylder de Fremskrittspartiet for å forsinke utbyggingen, selv om det gjennom vår politikk ville blitt bygd vesentlig mer veier i Norge. Noen frekke kan ikke motstå fristelsen til å hevde at flere liv vil gå tapt i Østfold hvis vi forsinker utbyggingen. Sannheten er, som leserne skjønner, det stikk motsatte!
 
Jeg har møtt politikere som sier at Fremskrittspartiets politikk ikke er realistisk, og hvor skal vi ta pengene fra? Svaret er at staten har mange penger, og det lønner seg å bygge veier. Hvis det ikke er realistisk, skyldes det bare at det nåværende flertallet på Stortinget ikke evner å se sammenhengen mellom gode veinett og samfunnsøkonomi.

Hvorfor skal akkurat gruppen som kjører bil beskattes ekstra? Er det luksus å kjøre bil til og fra jobben? Hvilke alternativer finnes? Offentlig kommunikasjon kan aldri erstatte bilen i langstrakte Norge. Bare rundt de 2?3 største byene er det realistisk med et kollektivtilbud som i noen grad kan redusere bruken av bilen.

Tilbake til konklusjonen om at det er lønnsomt å bygge veier. Når vi også har penger, vil jeg hevde at det grenser til forsømmelse å ikke investere i veier. Det vil være et meget godt tiltak å bygge gode, bomfrie veier som kunne hjelpe til med å gjøre vår beskjedne næringsvirksomhet mer lønnsom. Dette ville økt våre sjanser til å stå imot utflagging og forberede oss til den dagen oljeinntektene tar slutt.
Dette er problemstillinger som alle nordmenn skjønner og er opptatt av. Samferdselspolitikk er mer enn en håpløs opphetet krangel om hvor de forhatte bomstasjonene skal plasseres!

Skal vi få en endring av politikken på dette området, må Fremskrittspartiet komme i posisjon etter valget, og få samferdselsministeren i en ny regjering. Jeg ser for meg en minister som er interessert i samferdsel, og er våken nok til å kreve sin del av statsbudsjettet.
KRONIKK Odd Karlsen
 

 
10.05..05
 
 Dagbladet

I år kjøper vi bil for 50 mrd. Det tjener staten 40 mrd på.

500 000 nordmenn kommer til å skifte bil i løpet av dette året. Rekordsummen 50 milliarder er hva det koster.

Det er svimlende summer nordmenn kjøper bil for gjennom et år. Men det betyr ikke at den norske bilkjøperen er blitt en jålebukk.

Ifølge seniorkonsulent Anders G. Hovde i TNS Gallup er det høye avgifter som først og fremst gjør bilen til et kronesluk for husholdningene.

Tvinges til brukt
- Det er ikke mange morobiler med feite motorer som selges her i landet. Norske bilkjøpere er faktisk ganske fornuftige og jordnære, det kan man lett lese ut fra salgsstatistikkene som forteller om nøkterne biler med moderate motorer.

- Noen av oss lukser seg nok litt, eksempelvis med en Audi A6 eller Mercedes C-klasse, men de er ikke mange, forteller Hovde.

Bil koster mye i Norge, mest på grunn av avgiftsnivået, og det tvinger mange ut på bruktmarkedet.

Hele 362 000 brukte biler ble omsatt i fjor - og norske småbarnsfamilier kjøpte en god del av dem.

- Prisnivået på nye biler ligger i dag langt over hva en nyetablert barnefamilie har økonomi til, og spesielt når behovet for mange er en større bil med plass til barnevogner og andre nødvendigheter. På nybilmarkedet er disse unge familiene derfor sjanseløse, og må ta til takke med bruktvare, forteller Hovde. 

Det betyr at tusenvis av norske barn fraktes rundt i mindre sikre biler som forurenser mer enn nødvendig.

Snittalderen på bruktbiler som omsettes i Norge, er over 11 år.

I dag er det bare bolig norske familier må bruke mer penger på enn bil, og ikke alltid er det slik heller. Folk som bor i utkantstrøk med lave boligpriser vil gjennom et livsløp etter all sansynlighet ha høyere bilkostnader.

Svimlende tall 
Opplysningsrådet for Veitrafikken har gjort beregninger for Dagbladet og Bilforlaget som forteller at hver fjerde bileier i år vil sette seg bak rattet i en nyinnkjøpt bil - enten brukt eller ny.

Nesten en halv million nordmenn vil i løpet av året skifte bil, og prisen de betaler er svimlende 50 milliarder kroner.

Samlet betaler norske bileiere i tillegg godt og vel 40 milliarder avgiftskroner til Per Kristian Foss og Finansdepartementet i 2005. Det inkluderer årsavgift, bomavgifter, og drivstoffavgifter i tillegg til de direkte kjøpsavgiftene.
http://www.dagbladet.no/dinside/2005/05/10/431346.

Kommentar

Litt pussig dette for, for noen uker siden, skrev det samme Dagbladet flg.:

Finansminister Per-Kristian Foss kan glede seg over rekordstore inntekter fra landets bilister.

Nesten 50 milliarder trillet inn i statskassa i bilavgifter i fjor. Tilbake fikk bilistene 12 milliarder i veiinvesteringer

http://www.dagbladet.no/dinside/2005/01/18/420612.html

Men idag har altså de 50 milliardene i forrige artikkel skrumpet sammen til "bare" 40 Hvor har de resterende 10 milliardene forduftet hen tro?


 
02.05.05
 

Statistisk sentralbyrå:

Bilparken stadig eldre

Den norske bilparken blir stadig eldre. For femte året på rad økte den gjennomsnittlige alderen på personbiler, og var ved utgangen av 2003 på 10,3 år. Det ble registrert 2 200 989 person- og varebiler i Norge i 2003. Dette er en økning på 2,0 prosent siden 2002.

Det var registrert 1 932 663 personbiler og 268 326 varebiler i Norge ved utgangen av 2003 ? en økning på henholdsvis 1,8 og 3,9 prosent siden året før.

Flere biler over 20 år

Antall biler over 20 år fortsetter å stige. Ved utgangen av 2003 var det registrert 132 378 personbiler som var mer enn 20 år gamle. Dette er en økning på 11,8 prosent fra året før. Andelen personbiler over 20 år gikk opp fra 6,2 prosent i 2002 til 6,8 prosent i 2003, mens antall personbiler under fire år fortsetter å gå ned ? fra 15,0 prosent i 2002 til 14,5 prosent i 2003.

http://www.ssb.no/vis/emner/10/12/20/bilreg/main.html

 
29.04.05

Bilistene fikk millionregning

Høyre og Arbeiderpartiet har sørget for at Trondheims befolkning har måttet betale flerfoldige millioner ekstra i bompenger, og gått glipp av betydelige midler fra staten.

28.04.05

Akershus-bilistene får svi

Veiprising og færre P-plasser vedtas i dag
Akershus-bilister må regne med tøffere tider etter at fylkespolitikerne i dag vedtar økt bruk av veiprising og færre parkeringsplasser.
 
Bomringen beholdes og gjøres permanent
 
Veiprising i Akershus kan gjøres på flere måter, og det er ikke klart hvilket virkemiddel som vil bli brukt. Men en mulighet er at man sammen med Oslo kommune bestemmer seg for å gjøre bomringen rundt hovedstaden til en permanent ordning.
En annen løsning er å plassere antenner ved utvalgte steder i Akershus, som registrerer hver bil på veiene og avgiftsbelegger disse for kjøringen.
- Slike antenner kan plasseres på flere punkter i Akershus. Det kan for eksempel brukes tidsdifferensierte takster, slik at det blir dyrere å kjøre i rushtiden enn på natten og i helgene, sier Endresen (AP).
 
Færre parkeringsplasser
 
I tillegg til å innføre veiprising vil Akershus-politikerne redusere antallet parkeringsplasser i fylket. De ønsker også å legge opp til tettere bosetting for å stimulere til økt bruk av kollektivtransport og sykkel.
 
20.04.05
SINTEF: Bilen er det billigste og mest effektive transportmiddelet!
 
 
I artikkelen står det blant annet:
 
"Tall fra SINTEF viser at de samfunnsmessige kostnadene ved persontransport med bil i gjennomsnitt ligger på 3-4 kroner pr personkilometer mens tilsvarende kostnader for de øvrige transportmidlene ligger på 5-6 kroner eller mer."
 
og:
 
"For lave bevilgninger til vegformål

 

Vegmyndighetene i Norge har lagt frem dokumentasjon på at bevilgningene til vegformål over flere år har vært betydelig lavere enn det som er optimalt for samfunnet. Store deler av vegnettet har en lavere standard enn det som er optimalt ut fra dagens trafikkmengder samtidig som det vedlikeholdsmessige etterslepet stadig blir større. SINTEF har vurdert og supplert disse analysene i den rapporten som er grunnlaget for denne artikkelen. Selv om deler av disse beregningene kan diskuteres, er det ingen grunn til å tvile på hovedkonklusjonen: Bevilgningene til vegformål har gjennom flere år vært klart lavere enn det som er optimalt for samfunnet.

 

Det betyr igjen at trafikantenes kostnader er høyere enn de burde være. For hver enkelt trafikant betyr dette lite, men for samfunnet totalt sett summerer dette seg opp til store beløp."


 
17.04.05

DRASTISKE AP FORSLAG:

- Bilen skal vekk!

Det skal koste å kjøre på de største veiene i Akershus og parkeringsplasser skal fjernes, dersom Arbeiderpartiet får det som de vil.

http://pub.tv2.no/nettavisen/bil/article375174.ece


06.04.05
Halvert ulykkesrisiko med ESP
Det er ikke tvil om at biler med ESP er tryggere, i Sverige mener Vägverket at 80 til 100 menneskeliv kunne vært spart hvert år i Sverige hvis alle biler hadde ESP.
 
Les artikkelen på DiNSide: http://www.dinside.no/php/art.php?id=211632
 
05.04.05
Bilaksjonen var på TV2 Tabloid tirsdag 5/4, Kl 18:55. Gå til TV2.No og web-TV for å se debatten.
 
28.03.05
Artikkel: Are Wormnes, Bilsamfunn.no
 

"Bøter som svir, men som ikke hjelper"

 

I Sverige koster det inntil 2.000 svenske kroner å kjøre for fort. I Norge er prisen nå så å si 8.000 kroner, for samme forseelse. Men Norge og Sverige er likevel omtrent like flinke i trafikksikkerhetsklassen, faktisk blant de flinkeste i verden! Storbritannia er enda litt flinkere ? men der har de jo både høyere promillegrenser og fartsgrenser i tillegg til dårligere veier enn oss. ..."

 

Les hele artikkelen her


19.03.05
Ny poster / plakat for Bilaksjonen
 
Du kan nå laste ned en poster/plakat for Bilaksjonen her
 
Skriv ut posteren og/eller kopier den opp i mange eksemplarer. Heng den opp på jobben, del den ut til kolleger, del den ut i nabolaget, heng den opp i oppgangen, legg den under vindusviskeren til bilene i nabolaget eller gjør det du føler for å få budskapet vårt ut til flest mulig! Vi trenger din hjelp for å bli mer synlige!
10.03.05
Forslag til klistremerker for Bilaksjonen er lagt ut her
 
05.03.05
Interessant fra Bellona : Avgiftsfri Diesel

Drivstoff, som ikke slipper ut SO2 i atmosfæren

Bellona har lang erfaring med bruk av biodiesel, og har pr. april 1999 to biler som kjører på 100 % biodiesel. "Vi har ikke hatt noen problemer i forhold til bruk av vanlig diesel", skriver de. 

Biodiesel er unntatt fra dieselavgifter gjennom egne lover i en rekke europeiske land, bl.a. Tyskland, Frankrike og Sverige. Produktet har dermed blitt konkurransedyktig og selges i store kvanta. Produksjon av oljeplanter som raps og rybs, som er aktuelt i Norge, gir et proteinrikt tørrstoff som hovedprodukt og olje som biprodukt. Med andre ord ligger det et stort potensial i biodiesel for utvikling av både landbruket og en fornybar energiindustri.
Bellona har lang erfaring med bruk av biodiesel, og har per april 1999 to biler som kjører på 100 % biodiesel. Vi har ikke hatt noen problemer i forhold til bruk av vanlig diesel. Selskapet Hadeland Bioolje ble relativt nylig etablert for å bygge og drive et "raffineri" for biologiske oljer.

I utgangspunktet er ren biodiesel i Norge ikke avgiftsbelagt. Grunnlaget for dette er Stortingets intensjoner om at det skal bli lettere å introdusere fornybart biodrivstoff i det norske marked. Bruk av biodiesel innebærer at utslippene av partikler/sot reduseres med ca. 40 % og at utslippene av SO2 elimineres.

Nesten for godt til å være sant dette. Men Bellona sier ikke noesomhelst om literprisen på biodieselen, så jeg antar det kan ligge betydelige minuspoeng skjult der.(?)

http://www.bellona.no/no/energi/report_3-1999/11211.html


Full seier for biodiesel

Miljøstiftelsen Bellona og Norsk Bioenergiforening har fått Finansdepartementet til å gi fullt avgiftsfritak for bruk av biodiesel til veitransport.

Etter sterkt påtrykk fra Miljøstiftelsen Bellona og Norsk Bioenergiforening har Finansdepartementet nå skiftet mening, og gitt fullt avgiftsfritak for bruk av biodiesel til veitransport.

Biodiesel er et drivstoff som lages fra bi- og avfallsprodukter fra jordbruket, og det derfor er en fornybar drivstoffkilde uten netto utslipp av klimagasser. Kjøring med biodiesel gir også 20-40 % lavere utslipp av partikler og hydrokarboner.

Avgiftsfritaket fører til at det nå kan bli aktuelt å blande inn noe biodiesel i den vanlige dieselen. En slik mulighet gir den store fordelen at man slipper å bygge opp egne, dyre pumpestasjoner for biodiesel. Det var i praksis kostnaden ved nye pumpestasjoner som var bøygen for en større satsing i Norge.

Hadeland Bioolje produserer i dag noe biodiesel på Hadeland, og importerer resten av det de selger fra Tyskland. Dersom alt går slik de håper, vil Norsk Hydro og Hadeland Bioolje sammen bygge Norges første biodiesel-raffineri i nær framtid.

http://www.bellona.no/no/oekonomi/rammevilkaar/rammevilkaar/10397.html


05.03.05

Nettavisen:

TILBAKE TIL 2004-NIVÅ?

Stortinget diskuterte fartsbøter

Av Erik Modal 03.03.05 09:59, ny 03.03.05 14:42

En måned etter at de rekordhøye bøtesatsene på trafikkforeseelser kom, vil Frp nå redusere bøtesatsene til fjorårets nivå.

http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/politikk/article354297.ece


04.03.05

Ytterligere 7 bompengestrekninger på Østlandet?

 PÅ ØSTLANDET er det i dag syv ulike bompengeprosjekter, og det foreligger planer om et tilsvarende antall nye prosjekter. Men en urovekkende tendens ved bompengefinansiering er at statens andel stadig blir mindre og mindre. Dette kombinert med at bompenger er en kostbar innkrevingsform, medfører at det blir stadig vanskeligere å få forståelse for denne form for spleiselag.
 
Synes du at NOK er NOK og at det faktisk holder nå, så kan du si din mening her:

02.03.05
Diskusjon i Veggavisen:
Tittel på tema: Miljøvennlige biler i Norge? Nei ellers takk!!
Tema-sammendrag: Saab vil ikke selge miljøvennlig bil til oss fordi Norge er for lite utviklet!!
Følg debatten her
 
02.03.05
 Dagbladet

Bilavgiftene setter rekorder

Finansminister Per-Kristian Foss kan glede seg over rekordstore inntekter fra landets bilister.

Nesten 50 milliarder trillet inn i statskassa i bilavgifter i fjor. Tilbake fikk bilistene 12 milliarder i veiinvesteringer.

Hvert eneste år økes bilavgiftene i Norge. I fjor ble de regulert opp med 1.8%., 1.4% mer enn konsumprisindeksen på varer og tjenester samme år. Og for 2005 er bilavgiftene økt på ny, sammen med momsen. Og den som overtar Finansdepartementet etter høstens valg, kan ved årets slutt på ny notere nye rekordinntekter.

For ingen tvil er det - i det moderne Norge er bilen blitt et yndet skatteobjekt og ei melkeku for politikerne. Milliardene som bilbrukerne betaler i avgifter sprøytes ikke tilbake til vei- og trafikksikkerhetsformål. Bare 12 milliarder er satt av på statsbudsjettet i år til investeringer i landets hovedveinett.

Landets bilbrukere betaler tvert imot til en rekke andre formål som overhodet ikke er relatert til veibygging og trafikksikkerhetstiltak.

Mange er misfornøyd med dette, og en flere store organisasjoner, deriblant NHO, Norsk Transportarbeiderforbund, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Trygg Trafikk, Norges Lastebileier-Forbund og NAF, har gått sammen for å avtvinge politikerne en ny bilpolitikk i forbindelse med høstens valg.

Betale tilbake
At politikerne heller ikke følger konsumprisindeksen ved justering av bilavgiftsnivået, resulterte også i fjor i at staten hentet inn 600 millioner mer fra bilistene enn de egentlig skulle, skriver nettstedet BilNorge.no. Direktør Ola Bjørnstad i Opplysningsrådet for Veitrafikken bekrefter tallene, og sier:

-  Intensjonen bak avgiftsreguleringen i statsbudsjettet er at den skal dekke kommende prisstigning. Ut fra det burde bilavgiftene vært økt langt mindre i fjor. Kanskje myndighetene burde vurdere å betale de 600 millionene tilbake til bilistene? undrer Bjørnstad.

Han mener det er lite håp om noen endring i det norske bilavgiftstrykket uten at politikerne blir presset til det.

Bilen er et skatteobjekt i Norge, og politikerne har gjort seg avhengige av de høye avgiftene, sier Bjørnstad.

Nå fester han og mange andre lit til at EUs bebudete utspill om en felleseuropeisk tilpasning av bilavgifter og priser skal få norske politikere i gir. Og at vi kan få en debatt om mer tidsriktige bilavgifter.

http://www.dagbladet.no/dinside/2005/01/18/420612.html

Våre uthevninger og understrekninger


02.03.05
Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV):
 

Stortingsvalget i 2005: Bedre veier en toppsak i partiprogrammene?

I disse dager jobber de politiske partiene med utformingen av valgprogram for neste periode. Gjennom samarbeidet i Veivalg 2005 fremmer 26 lands-omfattende organisasjoner og en håndfull bedrifter bedre veier som toppsak til neste stortingsvalg. Vil vi lykkes?

 

En rekke faktorer spiller inn for at vi skal nå målet. Hva vil velgerne være opptatt av når de går til valglokalene? Hvilke strømninger i opinionen vil politikerne legge vekt på når endelig partiprogram utmeisles på vårparten? Det er vanskelig å si. Det vi vet, er at befolkningens misnøye med offentlige veier er høy, og at den har vært økende de siste årene. Vi vet også at dagens veistandard har en rekke negative konsekvenser i form av redusert konkurransekraft for næringslivet og tragiske trafikkulykker daglig.

http://www.ofv.no/default.asp?id=1354


 
01.03.05
Bilistrevolusjon i Son
 
Moss Avis: Europark har aldri opplevd maken
 
Øks mot p-automater
Innføringen av parkeringsavgift i Son denne helgen er blitt møtt med drapstrussel, hærverk, flygeblader og underskriftskampanje.
? Vi har aldri opplevd maken, sier driftssjef Pål Gleditsch i Europark, som er Norges største private parkeringsselskap, etablert i 40 kommuner ? og nå sist i Vestby. Nærmere bestemt i Son.
Forrige fredag ble fundamentet til flere av de første automatene røsket opp. Sist lørdag var automatene likevel på plass og klare for å tas i bruk.
Litt før klokken 04 natt til i går fikk imidlertid politiet i Follo melding fra en vekter om at tre av Europarks p-automater i Son er brutt opp ? angivelig med øks.
Bred motstand
Da Moss Avis besøkte Son tidlig i går ettermiddag fant vi tre hele og tre ødelagte automater. Og vi fikk se anslagsvis 40?50 plakater slått opp over hele Son, plakater med de to tekstalternativene:
«Vi er imot p-automatene!!! Stopp tullet.. La Son være i fred!!!!!!!!!!»
«Vi er imot p-automater! Slutt å tull? La Son være!!!»
 
Vi har liten sans for vold og herverk her i bilaksjonen, men det er klart at ett sted går det grenser, der endel vil føle at de de har rett til økonomisk nødverge. Og respekten for lovene går fløyten. Det handler om dét også, bilaksjonen.
 
Og ett bil-aspekt vi ikke har tatt opp i bilaksjonen hittil, er hvordan kommunene rundt om stadig fjerner eksisterende parkeringsplasser, øker P-bøtene og ansetter flere parkeringsvakter for å saldere kommunebudsjettene gjennom flere og høyere parkeringsbøter. Men dette blir jo bare en ytterligere form for bilskatt, som også gjemmer seg bak uangripelig "gode" hensikter, (likesom de nye rekordbøtene fra finansdepartementet)  - fremkomlighet for ambulanser, brannbiler og politi osv., osv.
Men Soningæne vil tydeligvis ikke ha enda mer bilskatt. I det hele tatt!
 
 
01.03.05
Det kan se ut som om metningspunktet nå er nådd mange steder for bilistene:
Mosjøen:

Over 7000 sier nei til bom

? Dette er helt rått, sier Bjørn Larsen og Ronny Dorp. Mandag talte de opp 7.066 underskrifter mot bomring rundt Mosjøen, og ennå er bare halvparten av bunken gjennomgått. Ordføreren i Vefsn kaller kampanjen tøv.

http://www.helgeland-arbeiderblad.no/nyheter/article1482177.ece


01.03.05

Landsaksjon mot bompenger

 

Bompenge-motstandere fra hele landet har vedtatt å danne en landsomfattende folkeaksjon mot bompenger. Advokat Dag Sverre Aamodt fra Tønsberg er valgt til leder.

 

NTB

 

Aamodt er også leder av Folkeaksjonen mot bomring i Vestfold. Han har ifølge NRK truet med å stevne Statens vegvesen for retten dersom arbeidet med Tønsbergpakken ikke stanses.

 

Målsettingen til den nye, landsomfattende aksjonen er blant annet å påvirke sammensetningen av Stortinget i 2005.

 

- I den forbindelse kan det komme til å bli stilt lister i enkelte aktuelle fylker, heter det i en pressemelding fra aksjonen.

http://web3.aftenbladet.no/innenriks/article51828.ece


 

02.03.05

Norske veier dårligere enn myndighetenes egne forskrifter

 

Veinormalene angir krav til standard ved planlegging og bygging av nye veier. Veinormalen er ikke bindende for eksisterende veier. 50 - 80% av stamveiene har dårligere standard enn veinormalene tilsier.

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)


 

Underskriftstelleren vår
Underskriftene til Bilaksjonen begynte på et websted, som heter "Petition Online" og det var registrert flere tusen underskrifter der før vi fikk laget en egen aksjonshjemmeside her i Norge. Underskriftstelleren på vår norske hjemmeside har hele tiden bygget viderer på underskriftstelleren på "Petition Online" fordi det stadig finnes noen med gammel link, som registrerer seg der istedenfor på

 

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6015921
Sider: 9576801

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.