Farlige veier:
E39 Mandal
RV-319 Svelvik
Vi følger her opp noen utvalgte veier. Si fra hvis du vil bidra ved å sende en e-post til: epost@bilaksjonen.no

Kommentarer:
Hittil har 36819 personer signert protestlisten!
Login medlem

{TITLE}  Tilbake.. 
Hvem står bak?  Hvem står bak? 
Regnskap/revisjon  Regnskap/revisjon 
Stiftelsesdokument  Stiftelsesdokument 
Vedtekter  Vedtekter 
Link til Bilaksjonen  Link til Bilaksjonen 
Klistremerker  Klistremerker 

Klikk her for å lese mer om Timekiosk AS - din leverandør av websted, online timebestillingsløsninger og Internett baserte kassesystemer. Vi sponser www.bilaksjonen.no

Antall besøkende:
Personer: 1029937
Websider: 1683309

                               
Stiftelsesdokument

Referat fra Bilaksjonens stiftelsesmøte

 

Stiftelse av foreningen Bilaksjonen

 

Referat fra Generalforsamlingen 12.04.2005

 

 

Sak 1 Godkjenning av innkalling

 

Vedtak: Innkallingen godkjennes.

 

Sak 2 Konstituering

 

Vedtak:

- Trond Ruud og Kay Seljeseth ble valgt til møteledere.

- Rune Kristiansen og Kjell Hansen ble valgt til protokollunderskrivere.

 

Sak 3 Godkjenning av dagsorden

 

Vedtak: Dagsorden godkjennes.

 

Sak 4 Stiftelse av foreningen

 

Vedtak: Foreningens navn er Bilaksjonen

 

Vedtektene er som følger: (Se egen link: "Vedtekter")

 

 

Sak 5 Fastsettelse av kontingent

 

Vedtak:

 

Full kontingent med stemmerett / 18 år og eldre: Kr. 100,-

Ikke stemmeberettigede / yngre enn 18 år Kr. 0,-

 

Sak 6 Valg

 

Vedtak: Styret for Bilaksjonen får følgende sammensetning:

 

Interimsstyret for perioden frem til første årsmøte består av:

 

Navn

Rolle

 

 

Kjell Hansen, Sandefjord. Født: 01.03.1937

Styreformann og talsmann

Trond Ruud, Nesodden. Født: 21.09.1945

Styremedlem

Rune Kristiansen, Frei. Født: 25.11.1964

Styremedlem

Aleksander Lyse, Oslo. Født: 10.07.1984

Styremedlem

Kay Seljeseth, Bærums Verk. Født: 08.10.1960

Styremedlem og talsmann

 

 

 

Samtlige medlemmer i interimstyret står til valg ved første årsmøte.

 

Frostad & Skyrud AS, Fetsund  er valgt til regnskapsansvarlige for Bilaksjonen.

 

 

 

Oslo, den 12.04.2005

 

 

 

Stiftelsen er signert av:

 

 

 

____________________________                ____________________________

Kjell Hansen, Sandefjord                              Trond Ruud, Nesodden

Styreformann                                                    Styremedlem

 

 

 

 

____________________________                ____________________________

Rune Kristiansen, Frei                                  Aleksander Lyse, Oslo

Styremedlem                                                    Styremedlem

 

 

 

 

____________________________

Kay Seljeseth, Bærums Verk

 

 

 

 

 

Protokoll:

 

 

 

____________________________                ____________________________

Kjell Hansen, Sandefjord                              Rune Kristiansen, Frei

Styreformann                                                    Styremedlem

 

 

 

 

{QUERY}