Show contact information
Hjem  Om Bilaksjonen  Stiftelsesdokument

Referat fra Bilaksjonens stiftelsesmøte

 

Stiftelse av foreningen Bilaksjonen

 

Referat fra Generalforsamlingen 12.04.2005

 

 

Sak 1 Godkjenning av innkalling

 

Vedtak: Innkallingen godkjennes.

 

Sak 2 Konstituering

 

Vedtak:

- Trond Ruud og Kay Seljeseth ble valgt til møteledere.

- Rune Kristiansen og Kjell Hansen ble valgt til protokollunderskrivere.

 

Sak 3 Godkjenning av dagsorden

 

Vedtak: Dagsorden godkjennes.

 

Sak 4 Stiftelse av foreningen

 

Vedtak: Foreningens navn er Bilaksjonen

 

Vedtektene er som følger: (Se egen link: "Vedtekter")

 

 

Sak 5 Fastsettelse av kontingent

 

Vedtak:

 

Full kontingent med stemmerett / 18 år og eldre: Kr. 100,-

Ikke stemmeberettigede / yngre enn 18 år Kr. 0,-

 

Sak 6 Valg

 

Vedtak: Styret for Bilaksjonen får følgende sammensetning:

 

Interimsstyret for perioden frem til første årsmøte består av:

 

Navn

Rolle

 

 

Kjell Hansen, Sandefjord. Født: 01.03.1937

Styreformann og talsmann

Trond Ruud, Nesodden. Født: 21.09.1945

Styremedlem

Rune Kristiansen, Frei. Født: 25.11.1964

Styremedlem

Aleksander Lyse, Oslo. Født: 10.07.1984

Styremedlem

Kay Seljeseth, Bærums Verk. Født: 08.10.1960

Styremedlem og talsmann

 

 

 

Samtlige medlemmer i interimstyret står til valg ved første årsmøte.

 

Frostad & Skyrud AS, Fetsund  er valgt til regnskapsansvarlige for Bilaksjonen.

 

 

 

Oslo, den 12.04.2005

 

 

 

Stiftelsen er signert av:

 

 

 

____________________________                ____________________________

Kjell Hansen, Sandefjord                              Trond Ruud, Nesodden

Styreformann                                                    Styremedlem

 

 

 

 

____________________________                ____________________________

Rune Kristiansen, Frei                                  Aleksander Lyse, Oslo

Styremedlem                                                    Styremedlem

 

 

 

 

____________________________

Kay Seljeseth, Bærums Verk

 

 

 

 

 

Protokoll:

 

 

 

____________________________                ____________________________

Kjell Hansen, Sandefjord                              Rune Kristiansen, Frei

Styreformann                                                    Styremedlem

 

 

 

 

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6016011
Sider: 9576892

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.