Show contact information
Hjem  Faktasider  Faktasider

Informasjon / dokument Dato Link
Bilaksjonens brev til Stortingets Samferdselskomitè 23.05.05   Dokument

VG:

Dette lovet den borgerlige regjeringen ved valget i 2001

For fire år siden ga Høyre, Venstre og KrF skriftlige løfter om å kutte i bilavgiftene. Siden har avgiftene økt hvert eneste år.

Brøt billøftene
Samferdselsdepartementet (20.02.05)
Nær 50 millioner kroner til forsøk med alternative drivstoff og miljøvennlig teknologi
- En overgang fra fossilt drivstoff til alternative og miljøvennlig drivstoff vil bidra til å redusere forurensende utslipp fra transportsektoren. Regjeringen har derfor økt satsingen kraftig når det gjelder utvikling alternative drivstoff og miljøvennlig teknologi, sier Samferdselsminister Torild Skogsholm
26.05.05

[...mer...]  [Stavanger Aftenblad om hydrogenveien]

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)
Veiutbygging vil gi milliardgevinster
Fra Statens Vegvesen vet vi at det vil koste 120 milliarder over 30 år å ruste opp dagens veinett til brukbar standard. Ifølge SINTEF vil samfunnet tapeikke å ruste opp veiene ut fra dagens situasjon på veinettet.
02.06.05    Veivalg 2005
SINTEF rapport
Er det lønnsomt å bruke mer midler til vegformål?
Analyser og vurderinger i lys av forslag til Nasjonal transportplan 2006-2015
Mars-2004 Dokument
Oppsiktsvekkende undersøkelser:
Mye sikrere trafikk med nye biler og ny teknikk
I forhold til gamle biler hvor bilbeltet ikke blir brukt, er risikoen for å bli drept eller alvorlig skadd i en ny bil med antiskrenssystem, ESP, redusert med over 90%!!
19.06.05 bilsamfunn.no-logo

 Nå kan flere biler kjøres tilnærmet frie for CO2-utslipp - men det er i Sverige.

Kyoto? Hva er det? En by i Wärmland?

19.06.05 bilsamfunn.no-logo
Opplysningsrådet for veitrafikk ( OFV) har samlet beregninger fra fagfolk, som viktig dokumentasjon på hvor lønnsomt det er å investere i effektive, miljøvennlige og trafikksikre veier.
Mvh Kjell
 
 
Faktaark ? Bedre veier er lønnsomt!
 
?En stor del av riksvegnettet, herunder stamvegnettet, har en standard som er dårligere enn det som er optimalt for samfunnet. Mer ressurser til opprustning av en del av dette vegnettet ville gi trafikantene og transportbrukerne, og dermed samfunnet, en nytte som ville være vesentlig større enn kostnadene ved selve opprustningen.?
Kilde: SINTEF-rapport ?Er det lønnsomt å bruke mer midler til vegformål??
 
Transportøkonomisk Institutt har beregnet at en politirapportert trafikkulykke med personskade koster samfunnet 3,4 millioner kroner. Hvert år rapporteres det inn ca 8500 slike ulykker.
Kilde: Transportøkonomisk Institutt, TØI ? Rune Elvik
 
Det er beregnet at hver drepte i trafikken koster samfunnet 25 millioner kroner.
Kilde: Transportøkonomisk Institutt, TØI ? Rune Elvik
 
Vegdirektoratet har målt forsinkelser på hovedvegnettet til/fra Oslo. I snitt ligger disse på litt i underkant av 30 minutter pr retning. Linjegods har regnet ut at dette gir en merkostnad på ca 100 000 kr per år per bil Osloregionen. Slike beregninger kan gjøres for alle biler som står i kø, enten det gjelder godsbiler eller personbiler. Tids- og miljøkostnadene blir svært store.
Kilde: Vegdirektoratet og Linjegods
 
Dersom kalkulasjonsrenten hadde blitt satt ned fra dagens nivå på 8 % til 5 %, har Statens vegvesen beregnet at lønnsomheten ville gå fra -2,2 mrd til + 12 mrd. I tillegg vet vi at trafikkprognosene som ligger til grunn for departementet sine lønnsomhetsanalyser er lave. Våre naboland og EU forventer en vesentlig større vekst. Samlet gjør dette at lønnsomheten i veginvesteringer ikke kommer godt nok frem i departementet sine planer.
Kilde: Nasjonal Transportplan 2006-2015
25.08.05

 

Nasjonal Transportplan

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6015825
Sider: 9576705

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.