Show contact information
Hjem  Linker  Bil-og trafikkdata

Vei-og trafikk-facts av mulig interesse for Bilaksjonens medlemmer

Økt fart - færre døde

Ny fartsgrense på 130 kilometer i timen ga rekordfå trafikkdøde i Danmark i fjor. Også farten (!) på danske motorveier gikk ned.

Torild Skogsholm går inn for en prøveordning med fartsgrense på 110 kilometer i timen på de beste motorveiene. Hun viser til at danskene har positive erfaringer med å sette opp farten.

Hun vil derfor be Vegdirektoratet vurdere muligheten for en prøveordning med 110 kilometer i timen i Norge.

- Det stemmer at antallet ulykker har gått ned i Danmark. Det har også gjennomsnittsfarten, bekrefter pressesjef Andrew Erik Langkjær i det danske Vegdirektoratet.

Sterke tall.

Han lar tallene tale for seg selv:

Samme år som danskene økte farten til 130 kilometer i timen på halvparten av sine motorveier, gikk antallet trafikkdøde ned fra 432 til 377. Det tilsvarer en nedgang på over 12 prosent. Ikke siden 1950 har danskene hatt lavere tall. På samme tid gikk antallet ulykker med personskader tilbake med 10,3 prosent.

Også farten gikk ned: En måned etter at 130-grensen ble innført 30. april 2004, var det nå flere som kjørte mellom 110 og 130 kilometer i timen på høyhastighetsveiene. Men det var langt færre som kjørte over 130 km/t. Og hele 67 prosent færre kjørte i over 140 på disse veiene.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1023614.ece

(Bilaksjonens uthevelser)


40% av trafikkdrepte (28 av 69) i Region Sør i fjor døde i møteulykker

Vegdirektoratet oppforderer til andre løsninger enn midtskillere fordi det er kostbart og omfattende, men senioringeniør Per Ole Wanvik i Region Sør sier det er mest effektivt.

http://nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sorlandet/3563830.html


Færre ulykker i 100 km/t fartsgrense_100 80x80

Overgangen fra 90 til 100 i fartsgrense ser ut til å ha ført til en nedgang i døds- og trafikkulykkene. Samtidig råder det full forvirring om ulykkestallene. Det kan se ut som om dødsulykkene er nesten halvert i år.

GEIR SALVESEN
E6, Vestby

Sikkert. En sølvgrå Mercedes 500 SL glir forbi i venstrefilen i ca 115 km/t. Den spredte køen ellers ligger rundt 95. Ingen stresser. Det går unna. Fartsgrensen er 100. Dette er blitt en av de sikreste veiene man kan kjøre på i Norge. Selv etter at farten er gått opp.

- Jeg vet nesten ikke om jeg tør å si det. Men vi registrerer en klar nedgang i trafikkulykker på strekninger der fartsgrensen er økt fra 90 til 100, sier Finn Harald Amundsen, leder for Trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet.

Denne forbløffende oppdagelsen ble gjort denne uken da ulykkestallene for 2002 ble gjennomgått for enkelte veistrekninger. For nye E6 sør for Oslo, fra Vassum til Østfold-grensen er antallet ulykker gått ned med mellom 10 og 15 prosent. Jeg må ta et lite forbehold for mulig underrapportering, sier Amundsen.

- Vi studerer tallene nærmere. Men i løpet av hele fjoråret var det bare en eneste dødsulykke på strekningen. Det skal ha dreid seg om en mannlig bilfører som skulle teste en sportsbil, sier han.

- Hvordan forklarer dere dette?

- Vi kan vel ikke forklare det på annen måte enn at vi har fått en fart som er mer tilpasset det nivået trafikantene selv mener er naturlig. Vi tror de kjører jevnere, med mer flyt. Det blir ikke så mye gassing og bremsing, sier Amundsen.

http://www.forbruker.no/bil/article516879.ece


Får ikke midtdelere på E6

Samferdselsminister Torild Skogsholm vil ikke bruke penger på midtdelere på E6 gjennom Østfold. Hun mener midtdeler blir for dyrt, og vil løse problemene med ny veimerking.

Hun erkjenner at Østfold har spesielt mange, og stygge ulykker, men vil ikke finne penger til skille av trafikken.


- For dyrt
- Mange roper for å få midtdelere på flere veistrekninger. Da må vi se på om det er riktig å bruke penger på noe som vil bli meget midlertidig.

Det sa Torhild Skogsholm søndag kveld da hun var til stede under en minnemarkering for de 26 som mistet livet i trafikken i Østfold i fjor.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_ostfold/3481072.html


Østfold får flest fotobokser

Østfold er det fylket i landet som kan få flest fotobokser. Vegdirektoratet og politiet har pekt ut steder de mener skal ha nye bokser.

Statens vegvesen og politiet har utpekt 119 veistrekninger der de ønsker å utplassere 236 nye fotobokser innen utgangen av 2009, skriver Aftenposten.

Det betyr at antall fotobokser langs norske veier kan bli fordoblet. I dag er 290 slike bokser plassert ved veien.


Tettest på Rv. 111 i Østfold
Den største tettheten med fotobokser er foreslått på Riksvei 111 i Østfold.
Der kan det komme 14 bokser over to strekninger på i alt 11 kilometer. Alle de nye boksene vil få digitale kameraer slik at bildene kan overføres direkte til Statens vegvesen. Deretter blir bildene sendt til politiet, som sender ut forelegg http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_ostfold/4526434.html.

Enda flere, raske penger inn i statskassa, som heller ikke de skal brukes til bedre biler, veier og færre ulykker, med andre ord? (vår kommentar)


http://www.bilsamfunn.no/article/view/903777989693/articleId___375994776197/


 

http://www.bilsamfunn.no :

Sjefen for Oslo-politiets trafikkorps:

Grumsete fartsdebatt

 

 

- Farten brukes nå for alt den er verdt i trafikksikkerhetsdebatten. Men det blir bare grums, farten brukes som argument av ulike grupper med ulike motiver.

Men den er bare én brikke i puslespillet. Vi har et troverdighetsproblem ? vi mangler nøkkelen som får bilistene til å se fartsgrensene som fornuftige og logiske.

 

Tekst og foto: ARE WORMNES    20-06-2003

Jan Kristiansen er sjef for trafikkorpset ved Oslo politidistrikt. Han tror ikke kampen mot ulykkene vinnes gjennom ensidig fokus på fart.

- I dag er fartsgrensene et resultat av matematikk, ikke logikk. Resultatet er ofte at bilistene ikke skjønner hvorfor grensen er som den er, sier han. 
Som politimann er han opptatt av å redusere antallet ulykker, men han er også opptatt av det han kaller lovlighetsperspektivet. Lover og regler som ikke håndheves, har lite for seg. De bidrar mest til å undergrave bilistenes respekt for lovverket. 
- Vi i politiet sitter igjen med håndhevelsen og forholdet til publikum. Det er ikke mulig å praktisere god håndhevelse uten forståelse hos publikum. Dette dreier seg egentlig mest om pedagogikk. Vi kan ikke halse etter trafikantene med reaksjoner som folk ikke skjønner bæret av! konstaterer Kristiansen. 
Han mener situasjonen, slik den er i dag, fort blir en kamp mellom bilist og politi. Oppgaven er hvem som er flinkest til å lure hvem. 
- Det er en situasjon alle taper på, fastslår han. ? I Norge er vi så regulerings- og straffekåte at alt som gjøres dreier seg om bilisten. Vi tar bilisten istedenfor å angripe situasjonen som forårsaker ulykkene. Vi må bli flinkere til å se ting i sammenheng! 
Den tankegangen som er rådende i dag, er at lover er til for å holdes ? for enhver pris, uansett hvor lite logiske lovene virker. Politiet får oppgaven med å håndheve lovene. Det er ofte en frustrerende oppgave....

http://www.bilsamfunn.no/article/view/357802512333/articleId___571759722631/


http://www.bilsamfunn.no :

Trafikksikkerhetsarbeidet:

Norge på stedet hvil 

Mens EU-landene har redusert dødstallene i trafikken dramatisk gjennom 1990-årene, har Norge nesten ikke klart å forbedre statistikken overhodet. Og EU vil videre - innen 2010 skal antall trafikkofre halveres. Det betyr at ytterligere 20 000 liv kan bli spart ? årlig! I 2001 omkom knapt 40 000 mennesker i EU-trafikken. - Det er vanskelig å komme videre, men vi må ikke gi opp kampen mot trafikkdøden, sier Finn Harald Amundsen i Vegdirektoratet.

http://www.bilsamfunn.no/article/view/903777989693/articleId___375994776197/


Kommentarer?

Notisblokken


 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6015943
Sider: 9576824

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.